Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 9

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 9: Tổng kết chương 1 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy của gương cầu lồi.

Kỹ năng: Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và vùng quan sát được trong gương phẳng.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

  • GV: Vẽ sẵn trò chơi ô chữ do GV chuẩn bị hoặc trò chơi ô chữ hình 9.3.
  • HS: Trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Trực quan, (hệ thống hóa, khái quát hoá kiến thức đã học) dùng lời.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

*Ổn định tổ chức (1 phút).

*Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức cơ bản

-Yêu cầu HS trả lời lần lượt từng câu hỏi mà HS đã chuẩn bị.

-GV hướng dẫn HS thảo luận đi đến kết quả đúng, yêu cầu sửa chữa nếu cần.

-HS trả lời lần lượt các câu hỏi phần tự kiểm tra, HS khác bổ sung.

-HS tự sửa chữa nếu sai.

Đáp: 1-C; 2-B;

3-trong suốt, đồng tính, đường thẳng.

4- tia tới, pháp tuyến, góc tới.

5-Ảnh ảo, có độ lớn bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

6-Giống: Ảnh ảo.

-Khác: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.

7( không yêu cầu học sinh trả lời)

8--Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

-Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi, không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.

-Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

9-Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm