Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 7

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 7: Gương cầu lồi bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Nêu được những tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi
  • Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn của gương phẳng

2. Kĩ năng: Nắm được ứng dụng của gương cầu lồi

3. Thái độ: Giáo dục tính say mê khoa học, biết áp dụng kiến thức vào thực tế

II. Chuẩn bị

  • GV chuẩn bị cho mỗi nhóm HS: 1 gương cầu lồi. 1 gương phẳng tròn có cùng kích thước với gương cầu lồi
  • HS: mỗi nhóm 1 cây nến, 1 bao diêm

III. Phương pháp: Thực nghiệm, vấn đáp, hoạt động nhóm

IV. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu những tính chất ảnh của gương phẳng?

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tạo tình huống học tập

-GV dựa vào mục mở bài SGK tổ chức tình huống học tập

Hoạt động 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

-GV yêu cầu HS bố trí thí nghiệm như hình 7.2 SGK. (so sánh ảnh của hai gương phẳng và lồi).

-Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét về các tính chất sau đây:

+ Aûnh đó có phải là ảnh ảo không? Vì sao?

+ Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

-Yêu cầu HS hoàn thành câu kết luận ở SGK

-HS thí nghiệm theo nhóm, thảo luận rồi rút ra kết luận: Ảnh ảo; nhỏ hơn vật.

Hoạt động 3: So sánh vùng nhìn thấy của hai gương

-GV hướng dẫn HS bố trí thí nghiệm theo hai bước:Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng, sau đó thay gương phẳng bằng gương cầu lồi. So sánh vùng nhìn thấy của hai gương?

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành câu kết luận

-HS lần lượt đặt hai gương để quan sát vùng nhìn thấy của hai gương.

-HS làm việc cá nhân để rút ra kết luận

Hoạt động 4: Vận dụng

- Y/c HS hoạt động cá nhân hoàn thành câu C3, C4

-HS thảo luận nhóm để trả lời hai câu hỏi C3 và C4 .

I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

+ C1: 1. Là ảnh ảo vì ảnh không hứng được trên màn

2. Ảnh nhỏ hơn vật

- Kết luận:

1. Ảo

2. Nhỏ

II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi

+ C2: Bề rộng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn gương phẳng

* Kết luận: “Rộng”

III.Vận dụng

+ C3: Vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng hơn gương phẳng. Vì vậy giúp người lái xe thấy khoảng rộng ở phía sau

+ C4: Người lái xe nhìn thấy trong gương xe cộ và người bị vật cản ở bên đường bị che khuất, tránh tai nạn

Đánh giá bài viết
2 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm