Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 17

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 17: Tổng kết chương II bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

  • Ôn tập, củng cố lại kiến thức về âm thanh
  • Luyện tập cách vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống. Hệ thống hóa lại kiến thức của chương I và chương II

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

1/ GV: Bảng phụ

2/ HS: chuẩn bị đề cương ôn tập dựa theo phần tự kiểm tra.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Chủ yếu sử dụng phương pháp hỏi đáp

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra: Lng vào nội dung ôn tập

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS

NỘI DUNG KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1:(3ph) Tổ chứchọc tập.

Yêu cầu học sinh tự kiểm tra trong nhóm về phần tự kiểm tra.

HS đưa vở bài tập theo sự hướng dẫn bài trước để nhóm kiểm tra.

HOẠT ĐỘNG 2:(20ph) Yêu cầu lần lượt học sinh phát biểu phần tự kiểm

tra của mình theo các câu

Mỗi câu yêu cầu 2 học sinh trả lời.

HS thảo luận để lựa chọn ra câu trả lời đúng.

I. T kim tra:

2/ Đặt câu:

a, Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng.

b, Dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to

HOT ĐỘNG 3: (15ph) Vn dng

GV: Yêu cầu học sinh xem lại câu hỏi 1, 2, 3 và chuẩn bị 1 phút rồi trả lời

Yêu cầu học sinh trả lời câu 4

Cấu tạo cơ bản của mũ nhà du hành?

Tại sao hai nhà du hành không nói chuyện trực tiếp đực được?

?Khi chạm mũ thì nói chuyện được. Vậy âm truyền đi qua môi trường nào?

Yêu cầu học sinh xây dựng được từ ngữ nào mới có âm được phản xạ nhiều lần và kéo dài -> tạo ra tiếng vang.

Yêu cầu học sinh nêu được biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn và giải thích tại sao phải sử dụng biện pháp ấy.

II. Vận dụng:

C1: + Dây đàn ghi ta.

+ Phần đầu lá chuối bÞ thæi.

+ Cét kh«ng khÝ trong èng s¸o.

+ MÆt trèng

C2. c.

C3.

4.Trong mũ có không khí. Do đó âm truyền qua không khí, qua mũ råi đến tai.

C5. Trong đêm yên tĩnh ta nghe rõ tiếng vang của bước chân phát ra khi phản xạ lại từ 2 bên tường ngõ. Ban ngày tiếng vang bị cơ thể của những người qua lại hấp thụ hoặc bị tiếng ồn khác át mất

Đánh giá bài viết
1 56
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm