Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 6

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 6: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Luyện tập vẽ ảnh các vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng
  • Tập xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vẽ ảnh của một vật qua gương phẳng.

3. Thái độ: HS có thái độ cẩn thận trung thực, hợp tác trong nhóm.

II. Chuẩn bị

  • Đối với mỗi nhóm HS: 1 gương phẳng, 1 cái bút chì, 1 thước chia độ
  • Mỗi HS chép sẵn 1 mẫu báo cáo ra giấy.

III. Phương pháp: Vận dụng, vấn đáp, gợi mở, hoạt động nhóm

IV. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi gương và vật bằng 60o. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi ảnh và gương?

3. Bài mới

Hoạt động của GV

Hoạt động của Trò

Hoạt động 1: Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

-GV phát dụng cụ cho mỗi nhóm gồm 1 gương phẳng và một bút chì

-Yêu cầu HS tìm cách đặt bút chì trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương lần lượt có tính chất sau đây:

+Song song cùng chiều với vật.

+Cùng phương, ngược chiều với vật.

-Em hãy vẽ ảnh hai trường hợp trên.

Hoạt động 2: Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng

-GV làm thí nghiệm biểu diễn

+ Đặt gương thẳng đứng trên mặt bàn.

+ Quan sát ảnh của bàn phía sau lưng.

+ Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.

+ PQ là bề rộng nhìn thấy của gương phẳng.

+ Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương tăng hay giảm?

+ Xác định vùng nhìn thấy trên bức tường ở sau gương? (Hình 6.3 SGK)

Hoạt động 3: Hoàn thành mẫu báo cáo

-Lần lượt trả lời các câu trong mẫu bác cáo đã chuẩn bị trước ở nhà

-GV lưu ý giúp đỡ các nhóm làm chậm so với tiến độ chung.

- GV thu bản báo cáo,yêu cầu các nhóm thu dọn dụng cụ.

- GV nhận xét tiết thực hành.

-HS quan sát ảnh hai trường hợp: Song song và vuông góc với gương phẳng.

-HS làm việc cá nhân để vẽ ảnh trong hai trường hợp nầy.

- HS quan sát GV làm thí nghiệm biểu diễn

-HS làm việc cá nhân để hoàn thành bảng báo cáo.

-HS nộp bản báo cáo và thu dọn dụng cụ.

Đánh giá bài viết
1 347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm