Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 24

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 24: Các tác dụng của dòng điện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Nêu dòng điện đi qua vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên,
  • Kể được tên các dụng cụ điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện
  • Kể tên và mô tả tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng của dòng điện đối với 3 loại bóng đèn Bóng đèn pin (đèn dây tóc), bóng đèn của bút thử điện, đèn đi ốt phát quang (đèn LED)
  • Mô tả mô tả một TN hoặc hoạt động của một thiết bị thể hiện tác dụng từ của dòng điện, tác dụng hoá học, và tác dụng sinh lý của dòng điện

2. Kỹ năng

  • Biết mắc mạch điện đơn giản.
  • Nêu được biểu hiện do tác dụng sinh lý của dòng điện khi có dòng điện đi qua cơ thể người

3. Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác và trung thực trong học tập

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Định hướng các năng lực được hình thành

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm NL dự đoán suy luận lí thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự đoán, phân tích, khái quát rút ra kết luận khoa học. Đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề.

2. Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề

Nhóm năng lực

Năng lực thành phần

Mô tả mức độ thực hiện nhiệm vụ

Năng lực sử dụng kiến thức

K1 Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí.

- Nêu được các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.

- Nêu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện.

K2 Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí

Xây dựng được bản đồ tư duy về các tác dụng của dòng điện để thể hiện mối liên hệ giữa các tác dụng của dòng điện.

K3 Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

-Dựa vào biểu hiện của các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí suy ra dòng diện có ....

K4 Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra giải pháp, đánh giá giải pháp,…) kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn

- Giải thích các ứng dụng của các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí diễn ra trong thực tiễn

Năng lực về phương pháp

P1 Ðặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lí

Đưa ra các câu hỏi đạt vấn đề vào bài (VD Vì sao tại các trạm điện cao thế lại luôn có biển báo nguy hiểm?

Quạt điện quay được dựa trên tác dụng gì của dòng điện?)

P2 Mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó

Mô tả các hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm và trong thực tế, để rút ra quy luật. (VDNước trong ấm điện

Trước khi cắm điện lạnh

Sau khi cắm điện nóng

Suy ra tác dụng nhiệt.)

P3 Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lí

Từ các thí nghiệm, các hiện tượng thực tế để sử lí các thông tin. (VD về các thiết bị điện được dùng để đốt nóngTác dụng nhiệt của dòng điện)

P4 Vận dụng sự tương tự và các mô hình để xây dựng kiến thức vật lí.

P5 Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.

P6 Chỉ ra được điều kiện lí tưởng của hiện tượng vật lí

Khi thực hiện các thí nghiệm hoặc quan sát các hiện tượng trong thực tế, HS đề xuất được một số tác nhân có thể ảnh hưởng phần nào đến kết quả của TN và hiện tượng. (Vd khi đun nước thì bỏ qua một phần nhiệt lượng tỏa ra môi trường)

P7 Ðề xuất được giả thuyết; suy ra các hệ quả có thể kiểm tra được

Từ các tác dụng đã biết của dòng điện và các hiện tượng trong thực tế học sinh đưa ra các dự đoán về các dụng khác của dòng điện.

P8 Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét

Học sinh biết đề xuất được một số TN tương tự, đơn giản để rút ra được các kết luận về tác dụng của dòng điện.

P9 Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả thí nghiệm này

Học sinh biết phân tích các kết luận trên và hiểu kết luận trên còn có thể đúng trong một số trường hợp khác trong thực tế.

Đánh giá bài viết
2 673
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm