Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 31

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 31: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
  • Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó

2. Kĩ năng: Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.

3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống để sử dụng đúng các TB điện

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị cho bảng phụ, bảng 1- chép câu 8, TN h26.1

Chuẩn bị của học sinh: Mỗi nhóm 2 pin chuẩn bị sẵn

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ (5phút)

a) Câu hỏi

Đơn vị đo HĐT là gì? Dùng dụng cụ nào để đo HĐT?

Cho mạc điện như hình vẽ, nếu muốn dùng vôn kế để đo U của bóng đèn em phải mắc vôn kế như thế nào?

b) Đáp án, biểu điểm

- Đơn vị đo HĐT là vôn (V )

- Dùng vôn kế để đo HĐT – Mắc vôn kế vào mạch bằng màu đỏ trong hình vẽ

* Đặt vấn đề (1 phút)

Gọi 1 hs đọc thông tin đầu bài. Sau đó đvđ như sgk.

2. Dạy nội dung bài mới (36 phút)

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

Cho học sinh quan sát bóng đèn 220V gọi học sinh đọc số ghi trên bảng

Em hãy cho biết ý nghĩa của con số này?(HSK)

Trên các dụng cụ dùng điện thường ghi số vôn

Vậy có phải tất cả các dụng cụ dùng điện thường có ghi số vôn này không? Ta tìm hiểu bài hôm nay

Làm TN 1 và 2

Yêu cầu học sinh đọc mục 1 quan sát h 26.1

Bóng đèn chưa mắc vào mạch Trả lời C1

Quan sát h26.2 yêu cầu các em tiến hành TN h26.2

Mục đích TN là gì? (HSTB)

Xác định giá trị I, U của bóng đèn khi mạch hở và mạch kín

Dụng cụ của TN có những dụng cụ nào? (HSY)

1Am pe kế, 1 vôn kế, 1 bóng đèn khoá dây dẫn

Phát dụng cụ cho các nhóm yêu cầu các nhóm mắc dụng cụ như h 26.2 theo các bước của SGK

Nhận xét dụng cụ và tiến hành TN

Lưu ý cách mắc:

+ Mở khoá khi mắc dụng cụ

+ Chốt (+) của am pe kế và của vôn kế về phía cực dương của nguồn

+ Hai chốt của vôn kế mắc trực tiếp vào hai đầu bóng đèn

+ Các nhóm mắc mạch điện phải mắc vôn kế đúng mới được đóng khoá để đo U, I khi mạch kín

Đại diện các nhóm ghi vào bảng 1

Từ kết quả TN 1 và 2 điền từ và trả lời C3 (HSTB)

:,.. không có

..lớn (nhỏ) ..lớn (nhỏ )

Tìm hiểu ý nghĩa của HĐT định mức

Thông báo: Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị HĐT định mức mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng HĐT định mức của nó. Nếu quá mức thì đồ dùng điện sẽ hỏng chẳng hạ dây tóc bóng đèn sẽ bị đứt

Có thể tăng mãi HĐT vào hai đầu bóng đèn hay không? Tại sao? (HSK)

Không thể được vì mỗi dụng cụ dùng điện đều có giá trị ghi số vôn là HĐT định mức

Trả lời C4? (HSK)

Mắc đèn vào HĐT là 2,5V thì đèn không bị hỏng

Tìm hiểu sự tương tự giữa U và độ chênh lệch mức nước.

Các em quan sát h 26.3 trả lời C5? (HSK,G)

Trả lời.

Đọc lại đầy đủ C5.

Đọc.

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện là bao nhiêu? (HSK)

H đọc giá trị

Bóng đèn đang sáng muốn nó sáng yếu hơn ta làm thế nào? (HSTB)

Hạ HĐT

Đọc và trả lời C6, C7, C8? (HSK)

Lần lượt trả lời.

I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn (18 phút)

1)Bóng đèn chưa mắc vào mạch điện

C1: U = 0

2) Bóng đèn được mắc vào mạch

Kết quả điền vào bảng 1

C3:.. không có

..lớn (nhỏ) ..lớn (nhỏ)

C4; Mắc đèn vào HĐT là 2,5 V thì đèn không bị hỏng

II. Sự tương tự giữa HĐT và sự chênh lệch mức nước (10 phút)

C5:

a)..chênh lệch mực nước…dòng nước

b) ..HĐt .. dòng điện

c) Chênh lệch mực nước… nguồn điện .. HĐT

III. Vận dụng (8 phút)

C6: C; giữa hai đầu bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin

C7: A. Giữa hai điểm A và B

C8: vôn kế trong sơ đồ C đo HĐT của nguồn

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm