Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 14

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 14: Môi trường truyền âm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Kể tên được một số môi trường truyền âm. Nêu được một số thí dụ về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau: rắn, lỏng, khí ...

2. Kĩ năng: Làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào? Tìm ra phương án thí nghiệm để chứng minh được càng xa nguồn âm biên độ dao động càng nhỏ -> âm phát ra nhỏ.

3. Thái độ: Giáo dục tính tự giác, trung thực cho học sinh

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

1/GV: Tranh phóng H13.3; 2 trống, 2 quả cầu bốc, một nguồn âm, một bình nước.

2/HS: Sgk, sbt, vở ghi

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: trực quan, vấn đáp, thảo luận.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Tổ chức:

2. Kiểm tra:

  • - Độ to của âm phụ thuộc vào nguồn âm như thế nào?
  • - Đơn vị đo độ to của âm, chữa bài tập 12.1; 12.2?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS

NỘI DUNG KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1:(2ph) Tổ chức tình huống học tập

GV Đặt vấn đề:...Vậy tại sao lại áp tai xuống đất thì nghe được mà đứng hoặc ngồi lại không nghe thấy được.

HS: Tìm ra phương án trả lời cho mình

HOẠT ĐỘNG 2:(12ph) Nghiên cứu môi trường truyền âm

-HS: n/c thí nghiệm 1 ở hình 13.1 (SGK)

?-Thí nghiệm gồm những dụng cụ nào?

-GV: H­íng dÉn

HS: tiến hành thí nghiệm rồi trả lời câu hỏi C1, C2.

-GV chốt lại câu trả lời của các nhóm.

GV: Y/c học sinh đọc TN 2 SGK bố trí thí nghiệm như hình 13.2

?-Cách tiến hành thí nghiệm như thế nào?

GV:+)Bạn gõ thì phải gõ khẽ (gõ nhẹ)

+)Qua thí nghiệm yêu cầu HS trả lời câu C3

?-Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

?-Trong chân không âm có thể truyền qua được không?

GV; Yêu cầu học sinh t×m hiểu TN hình 13.4 SGK để trả lời câu C5.

?-Qua các t/n các em rút ra kết luận gì? Hãy điền vào chỗ trống kết luận trang 38 SGK

GV:Có hiện tượng ở trong nhà ta nghe được âm đài phát thanh truyền từ loa công cộng đến tai ta sau âm phát ra từ đài phát thanh ở trong nhà, mặc dù cùng một chương trình. Vậy tại sao lại có hiện tượng đó ?

?-Âm truyền có cần thời gian không?

I.Môi trường truyền âm

C1: Quả cầu 2 dao động -> âm đã được không khí truyền từ mặt trống thứ nhất đến mặt trống thứ hai.

C2: Biên độ dao động của quả cầu 2 nhỏ hơn biên độ dao động của quả cầu 1.

=>Kết luận: Độ to của âm càng giảm khi ở càng xa nguồn âm

2/ Sự truyền âm trong chất rắn

C3: Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường rắn (gỗ)

3/ Sự truyền âm trong chất lỏng

Kết luận:

- Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng, khí và không thể truyền qua chân không.

- Các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ.

5/ Vận tốc truyền âm.

C6: ThÐp truyÒn ©m tèt h¬n n­íc vµ kh«ng khÝ.

-Các môi trường khác nhau thì âm truyền đi víi vận tốc khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm