Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 33

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 33: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nêu và xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

2. Kỹ năng: Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

3. Thái độ: Trung thực tự giác trong học tập

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị TN cho mỗi nhóm:1nguồn điện, 1 công tắc ,2 bóng đèn như nhau, 1 am pe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 1 vôn kế đo HĐT giữa hai đầu bóng đèn 9 đoạn dây nối

Chuẩn bị của học sinh: Kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành ở cuối bài học

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ (Không)

*Đặt vấn đề (1 phút) Để biết được giá trị của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc song song, tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành.

2. Dạy nội dung bài mới

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

Bài trước các em đã học đã tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm HĐT và cường độ dòng điện của đoạn mạch song song

Mắc cho học sinh quan sát

Hai điểm nào là hai điểm nối chung của hai bóng đèn?

Hai điểm N và M là hai điểm nối chung

Mỗi đoạn mạch nối mỗi đèn là một mạch rẽ, đoạn nối chung hai điểm với nguồn là mạch chính

Yêu cầu h/s mắc lại mạch điện theo nhóm

Kiểm tra cách mắc của các nhóm

Đóng công tắc quan sát độ sáng của đèn

Tháo bóng 1 đóng công tắc quan sát độ sáng của bóng còn lại, nêu nhận xét

Y/c các nhóm mắc vôn kế vào mạch điện tại các nhóm: điểm 1 và 2

điểm 3 và 4

điểm M và N

Ghi kết quả vào b/c thực hành

Lưu ý: Kiểm tra cáh mắc vôn kế của các nhóm, lưu ý mắc đúng chốt của vôn kế vào mạch điện. Khi kim vôn kế đứng yên, mới đọc kết quả và cách đặt mắt đọc kết quả vôn kế.

Yêu cầu đại diện nhóm đọc kết quả bảng 1 và nhận xét của nhóm

Trả lời

Muốn đo cường độ dòng điện qua mạch rẽ 1 tức là cường độ dòng điện qua đèn 1 ta phải mắc am pe kế nối tiếp với đèn 1

Gợi ý: ngắt công tắc, tháo bỏ kẹp vào điểm1 (chốt để đèn) dùng dây kẹp vào một chốt của am pe kế (kẹp đúng chốt +; -) Dùng một dây kẹp nữa kẹp chốt còn lại của am pe kế với điểm 1

Tiếp tục hs tự mắc như vậy để đo cường độ dòng điện mạch rẽ I2 điền vào bảng 2

Đại diện các nhóm trả lời nhận xét

Lưu ý: Kết quả có thể II1+I2 nếu sai số không lớn có thể chấp nhận được

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song HĐT và cường độ dòng điện có tác dụng gì?

Trả lời ghi nhận xét

I. Mắc song song hai bóng đèn (10 phút)

C1:

- 2 điểm MN

- Mạch rẽ Đ1 và Đ2

- Mạch chính nối hai điểm với nguồn

C2:

Bóng 2 vẫn sáng và độ sáng không đổi

Nhận xét:

II. Đo hiệu điện thế với đoạn mạch song song (17 phút)

a) Vẽ sơ đồ

b) Kết quả

c) Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhaubằng hiệu điện thế không đổi giữa hai điểm nối chung.

III. Đo cường độ dòng điện với đoạn mạch mắc song song (13 phút)

a) Kết quả

vị trí mắc am pe kế

Cườngđộ dòng điện

Mach rẽ 1

I1 =

Mạch rẽ 2

Mạc chính

I2 =

I =

c) Nhận xét:

Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch rẽ

I = I1+ I2

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm