Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 21

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 21: Dòng điện - Nguồn điện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Mô tả thí nghiệm tạo ra dòng điện nhận biết dòng điện (bóng đèn, bút thử điện, đèn pin sáng, quạt quay...) và nêu được dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng
  • Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và nhận biết được các nguồn điện thường dùng với 2 cực của chúng (cực âm và cực dương của pin hoặc ắc quy)

2. Kĩ năng: Làm thí nghiệm sử dụng bút thử điện

3. Thái độ

  • Trung thực kiên trì hợp tác trong hoạt động nhóm.
  • Có ý thức thực hiện an toàn khi sử dụng điện.

Năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học, năng lực quan sát, năng lực thực nghiệm.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên

  • Giáo án + sgv + tranh phóng to hình 19.1, 2 sgk -53
  • Các loại đèn pin (mỗi loại 1 chiếc), 1 ắc quy, 1 đi a mô của xe đạp (không tháo rời khỏi xe đạp) nếu có
  • Chuẩn bị cho mỗi nhóm gồm Đồ dùng TN h19.3

2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ và làm BT đầy đủ.

III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH

1. Các hoạt động đầu giờ

a) Kiểm tra bài cũ (5 phút)

* Câu hỏi

Có mấy loại điện tích? Nêu sự tương tác giữa các vật mang điện tích? Nêu quy ước về vật mang điện tích âm dương ? Làm bài tập 18.3 SBT

* Đáp án, biểu điểm

- Có 2 loại điện tích

- Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau những vật nhiễm điện khác loại thì đẩy nhau.

-Một vật nhiễm điện (-)nếu vật nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

- Bài 18.3 a, Tóc bị nhiễm điện dương khi đó electron dịch chuyển từ tóc sang lược nhựa (lược nhựa nhận thêm electron còn tóc mất bớt electron)

b, Vì những sợi tóc đó nhiễm điện cùng loại chúng đẩy nhau

b) Đặt vấn đề (1 phút)

Y/c h/s đọc phần mở bài

Các TB chúng ta vừa nêu đều có dòng điện chạy qua. Vậy dòng điện là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài

2. Nội dung bài học

Hoạt động 1: Dòng điện (10 phút)

+ Mục tiêu: Mô tả thí nghiệm tạo ra dòng điện nhận biết dòng điện (bóng đèn, bút thử điện, đèn pin sáng, quạt quay...) và nêu được dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng

+ Nhiệm vụ: Nghiên cứu thông tin sgk, quan sát TN và trả lời câu hỏi

+ Phương thức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

+ Sản phẩm: C1, C2, nhận xét, kết luận.

+ Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Ghi bảng

GV: Y/c các nhóm quan sát tranh vẽ h19.1 và cho biết Bằng cách nào ta làm mảnh phim nhựa như điện? Khi mảnh phim nhựa nhiễm điện thì các điện tích có di chuyển không?

HS: - Mảnh phim nhựa nhiễm điện do cọ sát

- Điện tích mảnh phim nhựa chuyển động trong tấm phim nhựa tạo nên vật nhiễm điện.

Từ đó y/c HS hãy tìm hiểu sự tương quan tương tự giữa dòng điện và dòng nước. Sau đó tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu C1?

HS a) ... nước...

b)... chảy

GV: Y/c h/s trả lời câu C2

HS: Muốn đèn lại sáng thì cọ sát mảnh lụa nhựa lần nữa

HS Làm TN h19.1và kiểm tra lại thấy bút thử điện ngừng sáng

GV: Y/c h/s hoàn thành nhận xét?

HS: Trả lời

GV: Thông báo khái niệm dòng điện như sgk – 53.

GV: Chốt lại kết luận như sgk - 53

GV: Y/c 1 đến 2 h/s nhắc lại kết luận

Lưu ý Khi bật đèn hoặc cắm quạt mà đèn không sáng, quạt không quay thì cũng không được tự ý sửa chữa, rất nguy hiểm

Đánh giá động viên các nhóm

Gọi từ 1 đến 2 chuẩn bị của học sinh nêu cách phát hiện và kiểm tra để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng, ghi vở.

I, Dòng điện

C1 a) ... nước...

b) ... chảy...

C2 Muốn đèn lại sáng thì cọ sát mảnh lụa nhựa lần nữa

Nhận xét Bóng đèn của bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó

* Kết luận: (sgk - 53)

Đánh giá bài viết
1 120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm