Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 32: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp theo CV 5512

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 32: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án môn Vật lý 7 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

- Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.

2. Thái độ:

- Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.

- Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

3. Năng lực:

- Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

- Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Kế hoạch bài học.

- Học liệu: Đồ dùng dạy học:

2. Chuẩn bị của học sinh:

Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà:

-1 nguồn điện: 2 pin ( 1,5 V).

-2 bóng đèn pin cùng loại như nhau.

-1 vôn kế, 1 ampe kế có GHĐ phù hợp.

-1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

Mỗi HS chuẩn bị báo cáo thực hành.

Bổ sung thêm ở phần 1:

Vôn kế của nhóm em có GHĐ là..............; ĐCNN là...........

Ampe kế của nhóm em có GHĐ là..............; ĐCNN là............

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

- Dạy học nghiên cứu tình huống.

- Dạy học hợp tác.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

….

B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động hình thành kỹ năng

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Dạy học theo nhóm.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

D. Hoạt động vận dụng

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt động của GV và học sinh

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

- Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động

+ HS báo cáo việc chuẩn bị BCTH.

+ HS trả lời 1 số câu hỏi liên quan.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá.

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

- Giáo viên yêu cầu: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 1 công tắc, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 2 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn.

- Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh: làm việc cá nhân để trả lời yêu cầu của GV.

- Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.

- Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: HS trình bày.

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

- Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: GV mắc một mạch điện như hình 27.1 a và giới thiệu với HS đó là mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp.

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì?

-> Nội dung bài thực hành.

(GV cho HS ghi bảng động)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG (27 phút)

1. Mục tiêu:

+ Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân, cặp đôi: BTNB, Nghiên cứu tài liệu, SGK.

- Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

- Phiếu học tập cá nhân: BCTH.

- Phiếu học tập của nhóm: BCTH.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

- Giáo viên yêu cầu nêu:

+ Cho HS nhắc lại kiến thức sau:

Vôn kế là gì? Ampe kế là gì? Cách mắc chúng trong mạch như nào?

+ Để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế người ta dùng dụng cụ gì?

+ Cho HS quan sát hình 27.1a và 27.1b để nhận biết 2 bóng đèn mắc nối tiếp.

Cho HS nhắc lại các kí hiệu dụng cụ để vẽ sơ đồ.

Yêu cầu các nhóm mắc mạch điện như H27.1a, b

- Học sinh tiếp nhận: Đọc thông tin tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh:

+ Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm

Lắp ráp thí nghiệm theo sơ đồ SGK.

Sơ đồ mạch điện:

+ Lắp ráp thí nghiệm.

+ Tiến hành thí nghiệm.

- Giáo viên: Chú ý cho các nhóm HS không đóng khóa K, các núm +, - của Ampe kế và Vôn kế nối với cực +, - của nguồn điện.

- Dự kiến sản phẩm: I1 = I2 = I3 = I

U13 = U12 + U23

*Báo cáo kết quả:

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

I. Chuẩn bị

1. Dụng cụ

Mạch điện, vôn kế, ampe kế, nguồn điện, bóng đèn…..

2. Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành theo mẫu.

II. Nội dung thực hành.

1. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn.

C1. Ampe kế, khóa K, 2 đèn mắc nối tiếp với nhau.

2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp.

C2. Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau (không đổi) tại các vị trí khác nhau của mạch:

I1 = I2 = I3 = I

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.

C3. Đối với đoạn mạch gồm 2 đèn mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

U13 = U12 + U23

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (8 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu nêu:

+ Nhận xét :

+ Kỉ luật khi tiến hành TN.

+ Kĩ năng thực hành của các nhóm.

+ Đánh giá chung và thu báo cáo.

- Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

- Giáo viên: ?Tìm hiểu các dụng cụ điện được mắc nối tiếp trong gia đình mình và ghi lại vào vở.

- Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..

Hoàn thành, nộp báo cáo thực hành.

Giáo án môn Vật lý 7

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Nắm được thế nào là mạch điện nối tiếp và I,U trong mạch nối tiếp

2. Kỹ năng

  • Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn
  • Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện nối tiếp giữa hai bóng đèn

3. Thái độ: Hứng thú học tập bộ môn có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 nguồn điện hai pin, 2 bóng đèn cùng loại như nhau, 1 vôn kế, 1 ampe kế có GHĐ phù hợp, 1 công tắc, 9 đoạn dây có vỏ bọc cách điện

Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

a) Câu hỏi

Vẽ sơ đồ gồm một nguồn điện, 1 công tắc ,1 bóng đèn, 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 1 vôn kế đo HĐT giữa hai đầu bóng đèn

Khi sử dụng Ampe kế phải mắc như thế nào? khi sử dụng vôn kế phải mắc như thế nào?

b) Đáp án, biểu điểm

-Vẽ sơ đồ (5đ)

- Chọn ampe kế, vôn kế có GHĐ phù hợp

+ Mắc vôn kế song song với bóng đèn

+ Mắc Am pe kế nối tiếp với bóng đèn

+ Chốt (+) của vôn kế và Am kế nối với cực (+) của nguồn (5đ)

*Đặt vấn đề (1 phút)

Để biết được giá trị của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành.

2. Dạy nội dung bài mới (34 phút)

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

Mắc mạch điện như hình vẽ 27.1a và giới thiệu với học sinh đó là mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp

Cường độ dòng điện và HĐT trong mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì? (HSK)

Quan sát h27.1 a- b để nhận biết hai bóng đèn được mắc nối tiếp

Trả lời C1

Ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác? (HSTB)

Trả lời C2

Lên bảng vẽ h27.1a

Cho các nhóm mắc mạch theo sơ đồ h27.1a và mẫu báo cáo thực hành

Yêu cầu học sinh đóng công tắc 3 lần ghi lại 3 số chỉ I1; I2; I3 rồi tính giá trị trung bình ghi vào báo cáo thí nghiệm

Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ mạch điện h27.2

Sơ đồ mạch 27.2 đo HĐT giữa hai đầu của đèn nào ?

Đo hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn 1

Chốt nối của vôn kế như thế nào? (HSK)

Mắc mạch điện đo HĐT U1; U2 và U cả mạch để ghi vào bảng 2

Từ các kết quả thực hành em hãy rút ra nhận xét về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch nối tiếp? (HSK,G)

Tổng: U13 =U12 + U23

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Y/c HS hoàn thành mẫu báo cáo

Hoàn thành

I. Mắc nối tiếp hai bóng đèn (8 phút)

C1: Ampe kế, công tắc được mắc nối tiếp với các bộ phận khác

II. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

- Mỗi bạn trong nhóm lần lượt thực hiện kết quả đo I một lần

- Đại diện nhóm ghi vào bảng 1

* Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp cường độ dòng điện của các đèn bằng nhau

I1= I2 = I3

III. Đo hiệu điện thế với mạch nối tiếp (8 phút)

*Nhận xét:

Tổng: U13 =U12 + U23

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

*Hoàn thành mẫu báo cáo (8 phút)

Biểu điểm:

Câu 1: 3 điểm

Câu 2: 3đ

Câu 3: 3 đ

Ý thức thực hành 1đ

Tổng 2

10đ

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 32: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
1 48
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm