Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 29

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 29: Cường độ dòng điện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớnvà tác dụng của dòng điện càng mạnh
  • Nêu được đơn vị của cường độ dòng điện là Am pe, kí hiệu là A.

2. Kĩ năng: Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện (lựa chọn am pe kế thích hợp và mắc đúng am pe kế)

3. Thái độ: Tích cực trong hoạt động nhóm để mắc mạch điện

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị đồ dùng cho các nhóm, mỗi nhóm 1Am pe kế, bóng đèn pin,1 biến trở, 1pin

2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài và làm bài cũ. Đọc bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

a) Câu hỏi

Dòng điện có mấy tác dụng, kể tên các tác dụng đo của dòng điện?

b) Đáp án, biểu điểm

Học sinh đứng tại chỗ trả lời Dòng điện có 5 tác dụng:

Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lí

* Đặt vấn đề (1 phút)

Bóng đèn lúc sáng, lúc tối phụ thuộc vào yếu tố nào của dòng điện? Tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu.

2. Dạy nội dung bài mới (36 phút)

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

GV mắc sẵn một mạch điện như H24.1 trên bàn.

Hỏi bóng đèn dây tóc hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? (HSTB)

GV di chuyển con chạy của biến trở

Nhận xét độ sáng của bóng đèn? (HSY)

Nhận xét.

Khi đèn sáng hơn đó là lúc cường độ dòng điện qua đèn lớn hơn. Như vậy dựa vào tác dụng của dòng điện là mạnh hay yếu có thể xác định cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện là đại lượng vật lí, vì vậy nó có đơn vị đo và dụng cụ đo riêng. Chúng ta cùng tìm hiểu về cường độ dòng điện qua bài học hôm nay.

Giới thiệu về mạch điện H24.1 thông báo Am pe kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện để cho biết cường độ dòng điện mạnh hay yếu; biến trở là dụng cụ để thay đổi I trong mạch

Làm lại TN di chuyển con chạy của biến trở thay đổi độ sáng của đèn

Quan sát số chỉ Am pe kế nhận xét? (HSK,G)

Nhận xét.

Thông báo cường độ dòng điện

Vậy dùng dụng cụ nào để xác định được cường độ dòng điện -> ta n/c phần II

Thông báo dụng cụ đo -> học sinh ghi

-Hướng dẫn học sinh tìm hiểu Am pe kế

Nhận biết: Đưa hai loại đồng hồ giống nhau là Vôn kế và Am pe kế?

Điểm nào trên mặt đồng hồ giúp chúng ta phân biệt Am pe kế với dụng cụ đo khác? (HSTB)

Yêu cầu các nhóm tìm hiểu về GHĐ và ĐCNN của Am pe kế của nhóm mình và tìm hiểu một số đặc điểm của Am pe kế theo trình tự mục b, c, d

Điều khiển thảo luận các nội dung mục a, b, c, d chốt lại kết quả đúng .

Hoạt động theo nhóm cử đại diện các nhóm trình bày các nội dung trên

Nêu nhận xét các ý kiến của các nhóm khác trong lớp, yêu cầu nêu và điền vào bảng 1? (HSK)

Giới thiệu kí hiệu của Am pe kế trong sơ đồ mạch điện bổ xung thêm kí hiệu cho chốt dương (+) chốt âm (-) của am pe kế

Thực hiện phần 2 bảng 2? (HSTB,K)

Dựa vào kết quả đo để trả lời

Lưu ý: Khi dùng am pe kế để đo cường độ dòng điện qua dụng cụ dùng điện nào ta phải chọn am pe kế có GHĐ phù hợp trong các am pe kế đó có độ chia nhỏ nhất càng nhỏ độ chính xác của kết quả đo càng cao

Yêu cầu học sinh thực hiện phần 3 (khoá mở )

Kiểm tra từng nhóm và lưu ý cực dương của nguồn với chốt (+) của Am pe kế; điều chỉnh kim chỉ thị

Đóng khoá đọc số chỉ (A)

Khi sử dụng Am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch điện ta cần phải chọn (A) có GHĐ như thế nào? (HSG)

Trả lời

Chuẩn kiến thức: + Chọn (A) có GHĐ phù hợp

+ Điều chỉnh để kim chỉ thị của (A) chỉ đúng số 0

+ Mắc Am pe kế cho chốt (+) của(A) với cực (+) của nguồn

+ Đọc kết quả đặt mắt cho kim che ảnh của nó trong gương

Yêu cầu các nhóm HS mắc thêm 1 pin cho nguồn điện và tiến hành tương tự để đo cường độ dòng điện trong mạch quan sát độ sáng của đèn trả lời C2?

..mạnh (yếu) ..sáng (tối)

Y/c hs lần lượt trả lời các câu C3 đến C5? (HSTB,K)

Mỗi học sinh lên bảng thực hiện các câu C3

1 học sinh lên thực hiện C4, C5

I. Cường độ dòng điện (10 phút)

1. Quan sát TN giáo viên làm:

* Nhận xét:…mạnh ….lớn

2. Cường độ dòng điện

- Cho biết giá trị mạnh yếu của dòng điện

- Kí hiệu: I

Đơn vị: Am pe (A)

1mA = 0,001A

1A = 1000mA

II. Am pe kế (6 phút)

- Am pe kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện

- Trên bề mặt am pe kế có ghi A hoặc mA

C1:

a) Bảng 1:

Am pe kế

GHĐ

ĐCNN

H 24.2 a

H24.2b

100mA

6A

10mA

0,5 A

b)Am pe kế H 24.2a-b dùng kim chỉ thị. H24.2c hiện số

c) Am pe kế có hai chốt nối ghi dấu (+); (-)

d) Học sinh nhận biết được các chốt nối của Am pe kế cụ thể của nhóm mình

III. Đo cường độ dòng điện (15 phút)

1. Vẽ sơ đồ

2.Am pe kế của nhóm em dùng để đo cường độ dòng điện của qua đèn đi ôt phát quang

C2: ..mạnh (yếu) ..sáng (tối)

IV. Vận dụng (5 phút)

C3:

a) 0,175A=175mA b) 1250mA = 1,25A

c) 0,38A = 380mA d) 280mA = 0,28A

C4. 2- a; 3 - b; 4 - c

C5: a

Đánh giá bài viết
1 50
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm