Giáo án Thực hành kỹ năng sống lớp 4 bài 14: Tạo môi trường thân thiện

Giáo án kỹ năng sống lớp 4 bài 14

Giáo án Thực hành kỹ năng sống lớp 4 bài 14: Tạo môi trường thân thiện được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu giáo án điện tử lớp 4 hoạt động ngoài giờ lên lớp hữu ích dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo lên kế hoạch soạn giáo án giáo dục kỹ năng sống lớp 4 thích hợp.

THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4

BÀI 14. TẠO MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN

I. Mục tiêu:

- Hiểu được ích lợi của việc tạo lập môi trường thân thiện.

- Rèn luyện thói quen tạo lập môi trường thân thiện.

- Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

II. Đồ dùng:

- Tranh SGK. Tài liệu KNS: (T56 - 59)

III. Các hoạt động dạy học:

A. Bài cũ:

- Thế nào là lòng tự hào?

- Em đã làm gì để thewer hiện lòng tự hào đối với trường lớp, gia đình, quê hương?

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. HĐ 1: Đọc truyện: Câu chuyện lớp học

- GV yêu cầu HS thảo luận - BT1.

- Em học được gì từ câu chuyện trên?

- Nêu lợi ích của việc tạo lập môi trường thân thiện?

- GV nhận xét, mở rộng kiến thức.

BT2: Đánh dấu x vào ô trống trước ý em chọn: Những cách hiểu đúng về tạo lập môi trường thân thiện.

- Gọi HS đọc bài làm.

- Gọi HS đọc trước lớp. GV cùng lớp nhận xét.

BT3: Viết những việc làm thể hiện sự thân thiện của em ở lớp, rồi chia sẻ với các bạn để cùng thực hiện?

BT4. Kể lại việc em đã tạo lập môi trường thân thiện ở gia đình mình. Hãy nhờ bố mẹ nhận xét và ghi lại kết quả.

3. HĐ 2: Bài học

- HS đọc và nêu nội dung bài học (T58, 59)

4. HĐ3: Đánh giá

- HS tự đánh giá.

- GV nhận xét, đánh giá. Yêu cầu bố mẹ đánh giá các việc em đã làm để tạo lập môi trương thân thiện.

- Vận dụng bài học tạo lập môi trường sống thân thiện hữu ích.

- HS nêu.

- Nhận xét bạn.

- HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận.

- HS làm BT trong SGK

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS làm việc cá nhân

- TB trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung thêm.

- Làm việc cá nhân,chia sẻ với các bạn trong nhóm mình

- HS nêu và về nhà nhờ bố mẹ đánh giá, nhận xét.

- HS đọc nối tiếp bài học/58,59

- HS tự đánh giá mình.

- HS nêu lại nội dung bài học.

Đánh giá bài viết
1 899
Sắp xếp theo
    Giáo án Kỹ năng sống lớp 4 Xem thêm