Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 16: People and places - Lesson 4

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 16: People and places - Lesson 4 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 16: People and places - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 16: People and places - Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 16: People and places - Lesson 5

I. Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to know about Vo Nguyen Giap, a famous person in VN, and some famous people in the world.

II. Language contents:

1. Grammar: present and past simple

2. Vocabulary: quiz, General, lead, force, defeat, battle, be famous for

III. Techniques: ask / answergapfill, roleplay, T/F

IV. Teaching aids: pictures, cassette, posters

V. Procedures:

Teacher and students’ activity

Content

1.Warm up:

Have Ss talk about some famous peolple in VN.

Have Ss look at the picture of V.N.Giap

Present the new lesson.

2.Presentation+Practice:

*Activity 1:

Play the tape.

Ss listen and repeat the dia.

Explain voc

Have Ss practice in pairs (play roles)

Some pairs practice before the class.

Silent reading.

Ask Ss to do the exercise (on page 158)

Ss give the answers.

T corrects.

*Activity 2:

Have Ss practice in pairs to complete the dia.

Some pairs practice before the class.

Ask Ss to work in pairs to make the dialogues about famous people they know.

Some pairs practice before the class.

Ask Ss some questions about these people.

3.Homework:

Copy the exercises. Prepare B 4,5

B1.Listen.

*New words:

-quiz (n)

-General (n)

-lead (v)

-force (n)

-defeat (v)

-battle (n)

- be famous for

*Answers:

a.F. Liz knows nothing about General Giap.

b.F. The people’s Army of VietNam defeated the French in 1954.

c.T

d.F. General Giap was born in 1911

e.T

f.F. Ba will lend Liz some history books.

B2.Practice.

1.like

2.prefer

3.guess

4.favorite

Đánh giá bài viết
1 1.227
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 7

    Xem thêm