Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 21: Luyện từ và câu - Câu kể Ai thế nào?

1 181
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ CÂU
CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu:
Hiểu được cấu tạo bản của câu kể Ai thế nào?
Tìm được chủ ngữ , vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Biết sử dụng linh hoạt, sáng tạo câu kể Ai thế nào? khi nói hoặc viết
một đoạn văn .
II. Đồ dùng dạy học:
Đoạn văn minh hoạ bài tập 1, phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp mỗi
câu 1 dòng
Giấy khổ to bút dạ.
BT1 Phần luyện tập viết vào bảng phụ .
Bút chì hai đầu xanh đ (mỗi HS 1 bút )
III. Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC:
- Gọi 3 HS lên bảng , mỗi học sinh viết
câu kể tự chọn theo các đ tài: sức khoẻ
BT2
- Gọi HS dưới lớp trả lời câu hỏi:
-3 HS lên bảng đặt câu .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Gọi HS nhận xét câu của bạn bài
của bạn m trên bảng xem đúng
không?
- Nhận xét, kết luận cho điểm HS
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- GV viết lên bảng câu: Người quản
tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu .
+ Hỏi đây kiểu câu gì? Câu văn trên
câu kể m trước các em đã được học
dạng câu kể Ai làm gì?. Nhưng trong
câu kể nhiều ý nghĩa . Vậy câu này
còn ý nghĩa nữa Tiết luyện từ và
câu hôm nay chúng ta s tìm hiểu điều
đó .
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1, 2:
-Gọi HS đọc yêu cầu nội dung.
- Viết lên bảng: n đường cây cối xanh
um Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi
bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền
lành.Người quản tượng ngồi vắt vẻo
trên chú voi đi đầu. Anh trẻ thật khoẻ
mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Nhận xét câu trả lời bài làm của bạn.
-Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 1 HS đọc lại câu văn .
- Lắng nghe
- Hoạt động trong nhóm học sinh trao đổi
thảo luận hoàn thành bài tập trong phiếu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
như nói điều đó với chú voi .
- Phát giấy khổ lớn bút dạ.Yêu cầu
HS hoạt động nhóm hoàn thành phiếu
(Gạch chân dưới những từ ngữ chỉ đặc
điểm , tính chất hoặc trạng thái của sự
vật trong các câu đoạn văn )
- Gọi nhóm xong trước dán phiếu lên
bảng, các nhóm khác nhận xét, bổ sung .
* Các câu 3, 5, 7 dạng câu kể Ai làm
gì?
+ Nếu HS nhầm dạng câu kể Ai thế
nào ? thì GV sẽ giải thích cho HS hiểu .
Bài 3 :
-Gọi HS đọc yêu cầu.
- Câu hỏi cho từ ngữ vừa tìm được các
từ ?
- Muốn hỏi cho từ ngữ chỉ đặc điểm tính
chất ta hỏi như thế nào?
+ Gọi HS đặt câu hỏi cho từng câu kể
(1HS đặt 2 câu: 1 câu hỏi cho từ ngữ chỉ
Câu
Từ ngữ chỉ
đặc điểm tính
chất
1/ Bên đường cây cối
xanh um.
2 / Nhà cửa thưa thớt
dần
4/Chúng thật hiền
lành
6/ Anh trẻ thật
khoẻ mạnh .
xanh um .
thưa thớt dần
hiền lành
trẻ thật
khoẻ mạnh .
-1 HS đọc thành tiếng.
- như thế nào?
+ Bên đường cây cối như thế nào?
+ Nhà cửa thế nào?
+ Chúng ( đàn voi ) thế nào?
+ Anh ( quản tượng ) thế nào?

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 21: Luyện từ và câu - Câu kể Ai thế nào? là tài liệu tham khảo cho các thầy cô soan bài giúp các em học sinh nhận diện được câu kể Ai thế nào? Xác định được bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu, biết viết đoạn văn có dùng các câu kể Ai thế nào? Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Giáo án Luyện từ và câu lớp 4: Câu kể Ai thế nào? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 181
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm