Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 20: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe

1 714
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Luyện từ câu
Mở rộng vốn từ: Sức khỏe
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Biết thêm một s từ ngữ nói về sức khỏe của con người tên
một số môn thể thao
2. năng: nắm được một số thành ngữ; tục ngữ liên quan đến sức khỏe.
3. Thái độ: Gd HS ý thức bảo vệ sức khoẻ.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Bút dạ, 4 - 5 tờ giấy phiếu khổ to viết nội dung BT1, 2, 3.
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng đọc đoạn văn kể về
công việc làm trực nhật lớp, chỉ các câu:
Ai làm gì? trong đoạn văn viết.
- Nhận xét, kết luận cho điểm HS
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ghi đề.
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung
- HS lên bảng đọc.
- Nhận xét câu trả lời bài làm của
bạn.
- Lắng nghe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Chia nhóm 4 HS yêu cầu HS trao đổi
thảo luận tìm từ, nhóm nào làm xong
trước dán phiếu lên bảng.
- Gọi các nhóm khác bổ sung.
- Nhận xét, kết luận các từ đúng.
a/ Các từ chỉ các hoạt động lợi cho sức
khoẻ .
b/ Các từ ngữ chỉ những đặc điểm của một
thể khoẻ mạnh.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm tìm các từ
ngữ chỉ tên các môn thể thao .
+ Dán lên bảng 4 tờ giấy khổ to, phát bút dạ
cho mỗi nhóm.
+ Mời 4 nhóm HS lên làm trên bảng.
- Gọi 1 HS cuối cùng trong nhóm đọc kết
quả làm bài.
- HS cả lớp nhận xét các từ bạn tìm được đã
đúng với chủ điểm chưa.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Hoạt động trong nhóm.
- Bổ sung các từ nhóm bạn chưa có.
- Đọc thầm lại các từ các bạn chưa
tìm được.
+ Tập luyện, tập thể dục đi bộ, chạy,
chơi thể thao, bơi lộ, ăn uống điều độ,
nghỉ ngơi, an dưỡng, nghỉ mát, du lịch,
giải trí,…
+ vạm vỡ, lực lưỡng, cân đối, rắn rỏi,
rắn chắc, săn chắc, chắc nịch, cường
tráng, dẻo dai, nhanh nhẹn,…
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS thảo luận trao đổi theo nhóm.
- 4 nhóm HS lên bảng tìm từ viết vào
phiếu.
+ Bóng đá, bóng chuyền, bòng bàn,
bóng chày, cầu lông, quần vợt, bơi lội,
chạy, nhảy xa, nhảy cao, thể dục nhịp
điệu, thể dục dụng cụ, đẩy tạ, bắn súng,
đấu kiếm, nhảy ngựa, bắn súng, bắn
cung, đẩy tạ, ném lao,... .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm.
- Hãy đọc lại các câu tục ngữ, thành ngữ
sau khi đã hoàn thành.
- Đối với t thuộc nhóm b tiến hành tương
tự như nhóm a.
+ Nhận xét câu trả lời của HS.
+ Ghi điểm từng học sinh.
Bài 4:- Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS tự làm bài.
+ Giúp HS hiểu nghĩa các câu bắng cách
gợi ý bằng các câu hỏi.
- HS phát biểu GV chốt lại:
3. Củng cố dặn dò:
- Cho điểm những HS giải thích hay.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tìm thêm các câu tục ngữ,
thành ngữ nội dung nói về chủ điểm tài
năng chuẩn bị bài sau.
- 1 HS đọc thành tiếng.
+ Thảo luận tìm các câu tục ngữ, thành
ngữ thuộc chủ điểm sức khoẻ, cử đại
diện trình y trước lớp:
a/ Khoẻ như: + như voi (trâu , hùm)
b/ Nhanh như: + cắt (con chim)
- 1 HS đọc thành tiếng.
+ Tiếp nối phát biểu theo ý hiểu.
- HS cả lớp.
Tham khảo chi tiết các bài giáo án lớp 4 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 20: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe giúp các em học sinh hiểu được cách mở rộng và tích cực hoá vốn từ thuộc chủ điểm sức khoẻ của học sinh. Đồng thời, cung cấp cho học sinh một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khoẻ. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 714
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm