Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27: Tập đọc - Dù sao Trái đất vẫn quay

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Tập đọc (Tiết 53)
SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng chậm rải,
bước đầu bộc lộ được thái đ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi những nhà bác học chân chính đã dũng cảm,
kiên trì bảo vệ chân khoa học. (trả lời được các câu hỏi SGK)
2. năng: Hiểu nghĩa các từ ngữ: thuyết, c bỏ, sửng sốt, cổ vũ, lập tức,
tội phạm
3. Thái độ: GD HS học tập nhà khoa học.
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc.
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- HS tiếp nối nhau đọc bài "Ga vrốt ngoài
chiến luỹ" trả lời câu hỏi về nội dung
bài.
- Nhận xét cho điểm
2. Bài mới:
- Ba em lên bảng đọc trả lời nội dung
bài.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc tìm hiểu bài:
* Luyện đọc:
- Gọi HS đọc toàn bài
- GV phân đoạn đọc nối tiếp (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ….phán bảo của
chúa trời .
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến ...gần bảy
chục tuổi .
+ Đoạn 3 : Tiếp theo ...đến hết bài .
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của
bài (3 lượt HS đọc). GV chú ý sửa lỗi phát
âm, ngắt giọng cho từng HS. Giải nghĩa từ
khó.
- Yêu cầu HS luyện đọc nhóm đôi.
- GV đọc mẫu.
* Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trao đổi trả lời
câu hỏi.
+ Ý kiến của - péc - ních điểm
khác ý kiến chung lúc bấy giờ ?
- Lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc toàn bài
- HS theo dõi
- HS luyện đọc theo cặp
- HS lắng nghe
- Thời đó người ta cho rằng Trái Đất
trung tâm của trụ, đứng yên một chỗ
còn mặt trời, Mặt trăng c sao
đều phải quay quanh Trái Đất -
péc - ních thì lại chứng minh ngược lại:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Đoạn 1 cho em biết điều ?
- Ghi ý chính đoạn 1 .
-Yêu cầu 1HS đọc đoạn 2, lớp trao đổi
trả lời câu hỏi.
+ Ga - li - viết sách nhằm mục đích gì?
+ Nội dung đoạn 2 cho biết điều gì?
- Ghi bảng ý chính đoạn 2.
-Yêu cầu 1HS đọc đoạn 3, lớp trao đổi
trả lời câu hỏi.
- Lòng dũng cảm của - péc - ních Ga
- li - thể hiện chỗ nào?
Chính Trái đất mới là hành tinh quay
quanh Mặt trời .)
+ Sự chứng minh khoa học về Trái
đất của Cô - péc - ních
- Ga - li - viết sách nhằm bày tỏ sự
ủng hộ với nhà khoa học - péc - ních
+ Tòa án lúc bấy giờ phạt Ga - li -
cho rằng ông đã chống đối quan điểm
của Giáo hội, nói ngược lại lời phán bảo
của chúa trời)
- Sự bảo vệ của Ga - li - lê đối với kết
quả nghiên cứu khoa học của - péc
- ních .
+ Tiếp nối trả lời câu hỏi:
- Cả hai nhà khoa học đã dám nói ngược
lại với lời phán bảo của Chúa trời, tức
dám đối lập với quan điểm của Giáo hội
lúc bấy giờ, mặc dù họ biết việc làm đó
sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Giáo án Tập đọc lớp 4

Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27: Tập đọc - Dù sao Trái đất vẫn quay giúp các em học sinh nhanh chóng nắm cách đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài, đọc đúng tên riêng nước ngoài: Cô - péc ních, Ga - li - lê. Ngoài ra, còn biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, cảm hứng ca ngợi, lòng dũng cảm bảo vệ chân lý khoa học của hai nhà bác học: Cô- péc- ních và Ga- li-lê. Đồng thời, hiểu được ý nghĩa của bài: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lý khoa học. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm