Giáo án Tin học 6: Bài kiểm tra học kì 1 (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6

Giáo án Tin học 6: Bài kiểm tra học kì 1 (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:

1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức học kì I.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài thi.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình thi học kì.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận (40%)

III. ĐỀ KIỂM TRA: (4 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Tạo hai thư mục có tên là “Hoc tap” và “Thu gian” trong ổ đĩa D. Đổi tên thư mục “Thu gian” thành thư mục “Sach giao khoa”.

Câu 2: (2.0 điểm) Sao chép một tệp tin từ thư mục My Documents sang thư mục “Sach giao khoa”. Di chuyển tệp tin đó sang thư mục “Hoc tap”.

IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):

Phần/câu

Đáp án chi tiết

Biểu điểm

Phần thực hành:

Câu 1:

* Tạo thư mục:

- Khởi động My computer/ Vào ổ đĩa D /nháy chuột phải ở vùng trống/ New/ Chọn Folder/ gõ tên “Hoc tap” (Lop 6)/ nhấn phím Enter.

- Khởi động My computer/ Vào ổ đĩa D /nháy chuột phải ở vùng trống/ New/ Chọn Folder/ gõ tên “Thu gian” (Lop 6)/ nhấn phím Enter.

* Đổi tên thư mục:

Bước 1: Nháy chuột vào tên thư mục “Thu gian

Bước 2: Nháy chuột một lần nữa.

Bước 3: Gõ tên mới là “Sach giao khoa”.

Bước 4: Nhấn phím Enter.

1.0 điểm

1.0 điểm

Câu 2:

* Sao chép:

- Khởi động My Documents, chọn một tệp tin, vào Edit/ chọn Copy.

- Mở thư mục “Sach giao khoa”, vào Edit chọn Paste.

* Di chuyển:

- Khởi động My Documents, chọn một tệp tin, vào Edit chọn Cut.

- Mở thư mục “Hoc tap”, vào Edit chọn Paste.

1.0 điểm

1.0 điểm

Thống kê chất lượng:

Lớp

Tổng số học sinh

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA

Điểm >=5

Điểm từ 8 - 10

Điểm dưới 5

Điểm từ 0 - 3

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

6A1

6A2

6A3

V. RÚT KINH NGHIỆM:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 106
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm