Giáo án Tin học 8 bài 9: Làm việc với dãy số (Tiết 3)

Giáo án Tin học 8 bài 9

Giáo án Tin học 8 bài 9: Làm việc với dãy số (Tiết 3) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 30

Tiết: 60

BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết được khái niệm mảng một chiều.
  • Hiểu thuật toán tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất của một dãy số.
  • Biết cách khai báo mảng, nhập, in truy cập các phần tử của mảng.

2. Kĩ năng: Thực hiện khai báo mảng, nhập, in truy cập các phần tử của mảng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (6’)

Câu hỏi: Em hãy trình bày cú pháp khai báo biến mảng? Cho ví dụ minh họa?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (37’) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số.

+ GV: Trình bày đưa ra ví dụ 3 SGK/78.

+ GV: Phân tích nội dung bài toán cho HS nắm bắt.

+ GV: Mô phỏng cách thức tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một dãy số trong mảng.

+ GV: Yêu cầu HS tìm Input và Output của bài toán.

+ GV: Yêu cầu HS xác định theo nhóm trình bày kết quả.

+ GV: Cho các nhóm trình bày input và output của bài toán.

+ GV: Cho các nhóm khác nhận xét bổ xung.

+ GV: Nhận xét sửa sai cho HS từ thuật toán GV đưa ra yêu cầu.

+ GV: Yêu cầu HS xem lại thuật toán ví dụ 6, bài 5 trong chương trình SGK HKI.

+ GV: Cho HS tìm hiểu lại cách minh họa thuật toán với trường hợp tìm con thỏ lớn nhất.

+ GV: Các biến được sử dụng trong chương trình này là gì?

+ GV: Yêu cầu HS mô tả cách khai báo biến mảng của N số nguyên được nhập vào từ bàn phím.

+ GV: Giải thích cho HS vòng lặp để nhập giá trị vào cho biến mảng.

+ GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện vòng lặp nhập dữ liệu vào mảng.

+ GV: Giải thích cho HS về vòng lặp để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất khi đã có giá trị cho biến mảng.

+ GV: Hướng dẫn cho HS cách thực hiện viết vòng lặp so sánh để tìm ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.

+ GV: Kích thước của mảng ở trong ví dụ trên là bao nhiêu.

+ GV: Chú ý phân tích các câu lệnh trong chương trình để HS nắm bắt nội dung.

+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện viết chương trình trên.

+ GV: Yêu cầu các HS khác thực hiện nhập theo cá nhân.

+ GV: Quan sát hướng dẫn sửa sai cho HS trong quá trình thực hiện.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Sau khi thực hiện xong yêu cầu HS lưu bài lại.

+ GV: Sử dụng các bài mẫu của HS trình chiếu và biểu diễn cho các bạn khác quan sát.

+ GV: Cho HS thực hiện chạy chương trình với các bộ dữ liệu.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát và cho nhận xét về kết quả đạt được.

+ GV: Củng cố cho HS các nội dung các em còn yếu và thiếu sót.

+ HS: Quan sát, chú ý lắng nghe, tìm hiểu thêm thông tin ví dụ.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe hiểu nội dung bài toán.

+ HS: Quan sát quá trình mô phỏng của GV đưa ra để nắm bắt cách thực hiện.

+ HS: Xác định:

- Input: Dãy A các số a1, a2, …, an (n 1).

- Output: In ra màn hình số lớn nhất và số nhỏ nhất.

+ HS: Các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.

+ HS: Các nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến.

+ HS: Tập trung lắng nghe chỉnh sửa các nội dung sai sót.

+ HS: Xem lại thuật toán đã được học ở HK I.

+ HS: Xem lại và hiểu cách thực hiện thuật toán trong bài.

+ HS: Các biến được sử dụng là i, n, max, min.

+ HS: Khai báo:

Var i, n, max, min: Integer;

A: Array[1..100] of Integer;

+ HS: Quan sát đoạn chương trình và tìm hiểu theo hướng dẫn.

+ HS: Thực hiện viết thử đoạn chương trình nhập ra nháp.

+ HS: Dựa trên thuật toán và Quan sát đoạn chương trình và tìm hiểu theo hướng dẫn.

+ HS: Thực hiện viết thử đoạn chương trình nhập ra nháp.

+ HS: Kích thước của mảng trên là 100.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe hiểu các câu lệnh.

+ HS: Một em lên bảng thực hiện viết chương trình.

+ HS: Nhập chương trình theo từng cá nhân.

+ HS: Thực hiện nhập và sửa các lỗi theo hướng dẫn của GV.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Thực hiện lưu bài với tên mới, lưu bài chọn nút lệnh Save.

+ HS: Quan sát các bài làm của các bạn, rút kinh nghiệm, học tập các bài làm hay, hiệu quả cao.

+ HS: Chú ý nhập với bộ dữ liệu mà GV cung cấp.

+ HS: Nhận xét và kiểm tra kết quả nhận được trong chương trình với các bộ dữ liệu.

+ HS: Tập trung lắng nghe, ghi nhớ và rút kinh nghiệm.

3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số.

Ví dụ 3: Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số nhỏ nhất và số lớn nhất. N cũng được nhập từ bàn phím.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại bài học. Xem trước nội dung các bài tập chuẩn bị cho tiết bài tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 661
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm