Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 1

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn.

Tuần: 2

Tiết: 4

BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.
  • Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được thao tác khởi động/thoát khỏi môi trường lập trình, làm quen với màn hình soạn thảo chương trình.
  • Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
  • Soạn thảo được một chương trình đơn giản.

3. Thái độ: Có tính cẩn thận, nghiêm túc, có ý chí vượt qua khó khăn, tự giác.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

Câu 2: Từ khóa và tên là gì? Cấu trúc chung của ngôn ngữ lập trình?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu bài tập 1.

+ GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS khởi động Turbo Pascal.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát màn hình và so sánh với hình/SGK.

+ GV: Yêu cầu HS nhận biết các thành phần trên màn hình của Turbo pascal.

+ GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận và thực hiện cho các nhóm khác quan sát.

+ GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS mở các bảng chọn, tìm hiểu các lệnh trong chương trình.

+ GV: Hướng dẫn HS còn yêu thực hiện các thao tác mở bảng chọn.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện các thao tác, các bạn khác quan sát nhận xét.

+ GV: Nhận xét chốt ý.

+ HS: Thực hiện khởi động Turbo pascal theo hai cách.

+ HS: Thảo luận nhóm à đưa ra kết quả.

+ HS: Các thành phần:

- Thang bảng chọn;

- Tên tệp đang mở;

- Con trỏ;

- Dòng trợ giúp phía dưới màn hình.

+ HS: Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng các phím mũi tên sang trái và sang phải để di chuyển qua lại giữa các bảng. Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện, các bạn khác nhận xét bổ xung.

+ HS: Tập trung lắng nghe.

1. Bài tập 1.

Hoạt động 2: (10’) Tìm hiểu bài tập 2.

+ GV: Cho HS gõ đoạn chương trình đơn giản theo từng cá nhân.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các tổ hợp phím để dịch chương trình, chạy chương trình

+ GV: Hướng dẫn HS trong quá trình thực hành.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho HS.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện xong lưu bài lại.

+ GV: Hướng dẫn HS quay về màn hình soạn thảo.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu trên máy theo từng cá nhân.

+ HS: Thực hiện:

- Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 để dịch chương trình.

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 để dịch chương trình.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Nhấn phím F2 (hoặc lệnh File → Save).

+ HS: Nhấn phím bất kì để quay về màn hình soạn thảo.

2. Bài tập 2.

Hoạt động 3: (19’) Tìm hiểu bài tập 3.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện.

- Khi xóa dòng lệnh Begin. Dịch chương trình (Alt + F9) và ta thấy điều gì?.

+ GV: Với thông báo lỗi: “BEGIN expected” có ý nghĩa là gì?

+ GV: Yêu cầu HS nhấn phím bất kì và gõ lại lệnh Begin như cũ.

+ GV: Yêu cầu HS xóa dấu chấm sau chữ end. Dịch chương trình và quan sát nhận xét.

+ GV: Lưu ý:

- Dấu chấm phẩy “;” được dùng để phân cách các dòng lệnh trong Pascal. Sau câu lệnh ngay trước từ khóa End. có thể không cần đặt dấu chấm phẩy.

- Từ khóa End kết thúc phần thân chương trình luôn có một dấu chấm (.) đi kèm.

+ GV: Nhấn Alt + X để thoát khỏi Turbo Pascal.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Khi xóa dòng lệnh Begin. Dịch chương trình ta thấy thông báo lỗi.

+ HS: Nghĩa là thiếu từ khóa BEGIN.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu và nhận xét khi dịch chương trình sẽ thông báo lỗi.

+ HS: Quan sát, chú ý:

- Tập trung, chú ý lắng nghe, ghi nhớ và hiểu bài. Thực hiện thao tác mà GV đã lưu ý, quan sát và nhận biết theo từng cá nhân.

- Xóa dấu chấm (.) sau từ khóa End dịch và kiểm tra, tìm hiểu nội dung thông báo lỗi.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV theo từng cá nhân.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

3. Bài tập 3.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài.

5. Dặn dò: (1’)

Xem trước nôi dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 393
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm