Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2020 - 2021

Kế hoạch chủ nhiệm lớp

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về Kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học mới, giúp các thầy cô lên kế hoạch từng tháng cho công tác chuyên môn của giáo viên chủ nhiệm lớp.

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Căn cứ …………………………….. về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 20..... – 20.....của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn ………….

Căn cứ trên những kết quả đạt được và thực tế khó khăn hạn chế, Trường TH………………… xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 20.....– 20..... trên cơ sở tiếp thu, thực hiện vận dụng kế hoạch năm học 20.....– 20..... của Phòng Giáo dục và Đào tạo ……….. như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

 • Đội ngũ làm công tác chủ nhiệm hầu hết là các giáo viên trẻ có sức khoẻ tốt nhiệt tình công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

2. Khó khăn:

 • Đội ngũ GVCN về nhận thức, quan điểm chưa đồng bộ, dẫn đến sự phối hợp giáo dục học sinh đôi khi chưa chặt chẽ và kịp thời.
 • Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên sự quan tâm đến học tập của con em chưa đúng mức. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.
 • Thực hiện cuộc vận động "Hai không", yêu cầu đánh giá học sinh nghiêm túc, đúng quy chế sẽ tác động không nhỏ đến tư tưởng của một số học sinh học lực yếu, kém ý thức chưa cao có thể dẫn đến tình trạng bỏ học, đây là trở ngại không nhỏ đến công tác duy trì sĩ số và giáo dục học sinh cá biệt.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Thông qua công tác chủ nhiệm lớp, nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh, tuyên truyền công tác giáo dục pháp luật, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ đó nâng cao ý thức đạo đức và ý thức học tập của học sinh.

2. Học sinh thấy rõ quyền và nghĩa vụ, những điều cấm của học sinh trong Điều lệ trường phổ thông.

3. Giáo viên chủ nhiệm đề ra nhiều biện pháp giáo dục học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và sinh hoạt tập thể hàng tuần, hàng tháng nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động của lớp.

4. Tạo niềm tin cho học sinh, tạo cho học sinh có hứng thú trong học tập, rèn luyện.

5. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học.

6. Rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
 • Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh. Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.
 • Ngay từ đầu năm đưa học sinh vào kỷ cương, nề nếp của nhà trường, ổn định nhanh chóng các tổ chức lớp, các hoạt động cờ đỏ, tuyên truyền măng non để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi vào chiều sâu. Tăng cường các hoạt động giáo dục.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

 • Phối hợp với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có kế hoạch và các giải pháp cụ thể về quản lý giáo dục học sinh.
 • Thường xuyên gần gũi, tâm sự với học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em. Có những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh học tập, vận động các em chuyên cần đến lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.
 • Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, công tác trực nhật vệ sinh, công tác lao động, tham gia học tập, rèn luyện thân thể, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp.
 • Chủ động trao đổi với đồng nghiệp, giáo viên bộ môn để kịp thời nắm bắt nề nếp hàng ngày và tinh thần học tập của lớp chủ nhiệm.
 • Chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội, các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
 • Sắp xếp thời gian đi thực tế đến gia đình học sinh tìm hiểu hoàn cảnh, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục phù hợp với từng đối tượng.

2. Đối với nhà trường và các đoàn thể:

 • Tổ chức thi đua theo các chủ đề trong năm học, nhằm xây dựng không khí thi đua sôi nổi trong dạy & học; Với phương châm: Học vui , vui học. Phối hợp với chuyên môn nhà trường trong các kỳ hội giảng, tạo sự đồng bộ trong quá trình dạy học.
 • Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục ý thức, tinh thần thái độ học tập, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.
 • Chỉ đạo đoàn thanh niên, đội thiếu niên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác kế hoạch nhỏ, các hoạt động từ thiện để giáo dục nhân cách học sinh.
 • Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kịp thời, công bằng nhằm thúc đẩy động cơ thi đua trong dạy và học; Đồng thời chú ý công tác điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao.
 • Hướng dẫn việc làm hồ sơ chủ nhiệm theo đúng quy chế, cập nhật các thông tin vào các loại hồ sơ, tránh hình thức, đối phó.

3. Cơ cấu tổ chức:

 • Hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.
 • Phó Hiệu trưởng - Tổ phó tổ chủ nhiệm.
 • Tổng phụ trách đội - Tổ phó tổ chủ nhiệm.
 • GVCN các lớp – Thành viên.
 • Tổ chủ nhiệm 02 tháng họp 01 lần. Họp bất thường khi có công việc đột xuất.

V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Tháng 09/20…

Chủ điểm

"Chào mừng Ngày khai trường – Tháng an toàn giao thông"

Nội dung

- Vận động học sinh đến lớp.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.

- Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.

- Tổ chức tập dượt đội hình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

- Tổ chức hát các bài hát về mùa thu khai trường; Tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn giao thông khi tới trường.

- Họp phụ huynh, GVCN tìm hiểu làm quen với gia đình học sinh.

- Hướng dẫn thực hiện nề nếp sinh hoạt và học tập.

- Phát động thi đua chào mừng đại hội liên đội, đại hội Đoàn

- Triển khai các nội dung của phong trào thi đuaXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện “An toàn giao thông”

- Kiểm tra nề nếp lớp.

- Tìm hiểu những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính của năm học mới, hướng phấn đấu của bản thân và tập thể lớp trong năm học mới.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 9

Tháng 10/ 20…

Chủ điểm

CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.

Nội dung

- Cho học sinh tìm hiểu về chủ điểm: 20/10. Nghe và hát những ca khúc về mẹ, về phụ nữ Việt Nam anh hùng.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố các nền nếp hoạt động cho Học sinh – đội viên. Chú trọng công tác lao động tu sửa, giữ vệ sinh lớp học sân trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Phát động tuần lễ “ dạy tốt – học tốt” chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tham gia đại hội chi đoàn, liên đội

- Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;

- Hoàn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ GVCN;

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với HT

- Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình hình của lớp

- Kết hợp với TPTĐ tổ chức cho hs: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày PNVN (ngày 20/10/1930 – 20/10/20.....): Viết bài chủ đề Mẹ, học 1 số bài hát về mẹ, cô giáo.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10.

Tháng 11/20…

Chủ điểm

KÍNH YÊU THẦY CÔ

Nội dung

- Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 với các nội dung: Học tập, văn hoá, văn nghệ, TDTT. Giáo dục truyền thống tôn sư, trọng đạo.

- Theo dõi nề nếp, chuyên cần, vận động kịp thời.

- Hoàn thành quỹ Bảo hiểm y tế học sinh.

- Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo trong trường.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20 - 11

- Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

- Giáo dục môi trường.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 11.

Tháng 12/20..

Chủ điểm

ƯỚNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Nội dung

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội và truyền thống dựng nước – giữ nước của dân tộc Việt Nam.

- Tiếp tục các hoạt động thi đua, lao động tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường. Phối hợp tích cực với các tổ chức: Đoàn TN, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá theo chủ đề.

- Tìm hiểu về anh hùng Phạm Văn Hai. Tổ chức thăm hỏi gia đình Liệt sĩ Phạm Văn Hai

- Tổ chức hội vui học tập chuẩn bị thi HKI. Hoặc giáo dục môi trường.

- Nghe nói chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12.

Tháng 1, 2 /20…

Chủ điểm

"Mừng đảng, mừng xuân"

Nội dung

- Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết học kỳ I; Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp.

- Học tập những điều cần làm trong ngày Tết cổ truyền.

- Tổ chức Tham quan ngoại khoá cho học sinh thăm các bảo tàng hoặc các di tích lịch sử, di tích văn hóa.

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Giáo dục vệ sinh răng miệng

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, 2.

- Tổ chức kỳ nghỉ tết nguyên đán đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm.

Tháng 03/20…

Chủ điểm

YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO

Nội dung

- Phối hợp với đoàn TN, Công đoàn tổ chức cho Học sinh tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

- Tổ chúc tìm hiểu ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3

- Giáo dục quyền trẻ em

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 3.

Tháng 04/20…

Chủ điểm

HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

Nội dung

- Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4 thống nhất đất nước, giáo dục truyền thống tự hào của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tổ chức đợt thi đua giành nhiều điểm tốt với hình thức "Tiến về Sài Gòn"

- Chú ý công tác giáo dục đạo đức cho HS, giáo dục học HS cá biệt.

- Tổ chức cho HS sưu tầm tranh, ảnh học tập và hoạt động của thiếu nhi các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Văn nghệ chào mừng ngày 30-4 và 1-5

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 4.

Tháng 05/20…

Chủ điểm

"Ngàn hoa dâng Bác".

Nội dung

- Phát động thi dua cuối năm học, lập thành tích dâng Bác Hồ kính yêu.

- Tổ chức Hội vui học tập phục vụ cho ôn tập cuối năm.

- Thi tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ.

- Tìm hiểu truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tổng kết năm học đúng quy định, chính xác.

- Phối hợp với đoàn xã chuẩn bị kế hoạch cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 19/5.

- Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5.

Tháng 6, 7/20…

Chủ điểm

"Hè, vui khỏe, bổ ích".

Nội dung

- Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01.6; ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

- Đề xuất với xã Đoàn, chi Đoàn thực hiện kế hoạch ôn tập văn hóa; rèn cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

- Đánh giá việc rèn luyện đối với HS có học lực, hạnh kiểm yếu; lập danh sách đề nghị hiệu trưởng phê duyệt và xét cho lên lớp.

Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu Kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2020 - 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
3 17.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm