Mẫu giáo án chuẩn của bộ Giáo Dục và Đào Tạo hiện nay

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu giáo án chuẩn của bộ Giáo dục hiện nay. Giáo án giúp giáo viên dựa vào các mẫu giáo án để soạn giáo án cho hợp lý, phù hợp với tiến trình bài giảng. Sau đây mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án trên thực tế được quan niệm như là một công cụ nhằm triển khai các hoạt động trong một tiết học. Cho dù là một giáo viên “lão làng” dày dạn kinh nghiệm hay những người mới bước chân vào nghề. Thì việc soạn giáo án như là một giải pháp giúp họ có thể điều chỉnh tiết học theo đúng lộ trình và diễn ra một cách bài bản nhất.

Trước hết, cần khẳng định tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động. Chúng thực sự mang lại hiệu quả cũng như giúp bạn đạt được thành công cao hơn so với việc không có một sự trang bị nào. Lại nói, giáo dục là một trong những lĩnh vực cốt lõi, những tiết học cần truyền tải tri thức cho các em học sinh một cách tối ưu nhất. Mặc dù không phải là yếu tố quyết định, nhưng trên hết việc soạn giáo án sẽ giúp giáo viên trang bị một hành trang đủ và tốt nhằm vận hành tiết học một cách trơn tru.

Mẫu giáo án số 1 mới nhất, được tải nhiều nhất hiện nay

TÊN BÀI: .....................................................................................................

I. Mục tiêu của chủ đề

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Đinh hướng phát triển năng lực

Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. Phương pháp kỹ thuật dạy học

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

III. Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động khởi động

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Hoạt động hình thành kiến thức

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới

Hoạt động 2:

Hoạt động 3:

Hoạt động 4: Áp dụng

C. Hoạt động luyện tập

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

D. Hoạt động vận dụng

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Mẫu giáo án số 2 - Mẫu 5 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mẫu số 5.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: .....................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .....................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

2

Giảng bài mới

(Đề cương bài giảng)

........................................ .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

.........................................

.........................................

........................................

........................................

4

Hướng dẫn tự học

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

Nguồn tài liệu tham khảo

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊN

Mẫu giáo án số 3 - Mẫu 6 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mẫu số 6.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện từ ngày..............đến ngày……………

TÊN BÀI: ..........................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .........................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:.................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

........................................

2

Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

3

Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

.........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

.......................................

........................................

.......................................

........................................

........................................

.......................................

4

Huớng dẫn kết thúc

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

........................................

......................................

.......................................

5

Hướng dẫn tự rèn luyện

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊN

Mẫu giáo án số 4 - Mẫu 7 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mẫu số 7.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.................................................

Tên bài học trước:.....................................................

..............................................................................

Thực hiện từ ngày........ đến ngày ...........

TÊN BÀI: ........................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .........................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:................................................................

........................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

2

Giới thiêu chủ đề

(Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

.........................................

........................................

..........................................

..........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

..........................................

3

Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

.........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

.........................................

........................................

........................................

........................................

.......................................

........................................

.......................................

........................................

4

Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

.......................................

.......................................

......................................

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

........................................

......................................

.......................................

5

Hướng dẫn tự học

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ............................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊN

Giáo án - Bài giảng tham khảo cho các lớp, các môn

Đánh giá bài viết
33 179.484
Sắp xếp theo

    Tài liệu

    Xem thêm