Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn lịch sử 9 là sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử hay, giúp học sinh cũng như thầy cô có được phương pháp dạy và học tốt hơn với bộ môn Lịch sử nói chung và học tốt Lịch sử lớp 9 nói riêng.

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9

A. MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Lịch sử là một một môn học đặc thù với những chuỗi sự kiện, diễn biến đã diễn ra trong quá khứ. Vì vậy, nhiệm vụ của dạy học lịch sử là khôi phục lại bức tranh quá khứ để từ đó rút ra bài học từ quá khứ, vận dụng nó vào trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Đây là môn học yêu cầu người học là phải “ Biết sự kiện - Hiểu sự kiện – Nhớ sự kiện”, từ đó có sự phân tích, tư duy lôgic, khái quát, và đánh giá sự kiện. Tuy nhiên, các đồ dùng dạy học truyền thống hiện nay còn rất nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của bộ môn và yêu cầu của quá trình đổi mới phương pháp dạy học bộ môn lịch sử. Trong việc khôi phục lại bức tranh quá khứ một cách sinh động thì phương tiện trực quan là một yếu tố hết sức cần thiết. Do đó, bên cạnh ứng dụng công nghệ thong tin vào giảng dạy thì việc sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy và học là phương pháp tối ưu nhằm phát huy tính tích cực và khả năng tư duy của học sinh. Trước thực tiễn đó, với sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã mạnh dạn sử dụng Bản đồ tư duy vào việc nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Lịch sử trong nhà trường. Với mong muốn việc sử dụng Bản đồ tư duy được mở rộng trong nhà trường và trong toàn ngành, đó là lý do tôi chọn đề tài Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử lớp 9”.

II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

Với đề tài này, tôi muốn tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử lớp 9 ra sao? Trên cơ sở đó tôi sử dụng phương pháp dạy học mới đó là “Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử lớp 9” theo hướng tích cực giúp cho giáo viên và học sinh yêu thích môn lịch sử và nâng cao hiểu biết về phương pháp dạy học mới để đưa chất lượng dạy học bộ môn có kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 3.030
Sắp xếp theo

    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 9

    Xem thêm