Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 8

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 8 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

 • Câu 1.

  Trong những mâu thuẫn cơ bản của thời đại hiện nay, mâu thuẫn nào là nổi bật, xuyên suốt thời đại mang tính toàn cầu?

 • Câu 2.

  Công nghiệp hoá là:

 • Câu 3.

  Quan hệ giữa lợi ích dân tộc với lợi ích của giai cấp công nhân dưới chủ nghĩa xã hội:

 • Câu 4.

  Chọn một câu trả lời đúng nhất TBCN hiện đại là một giai đoạn phát triển mới của chủ nghĩa tư bản?

 • Câu 5.

  Dân chủ là gì?

 • Câu 6.

  Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?

 • Câu 7.

  Dân chủ được xem xét dưới góc độ nào?

 • Câu 8.

  So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào?

 • Câu 9.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

  “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có … làm tròn bổn phận công dân” (Hồ Chí Minh)

 • Câu 10.

  Điền vào ô trống từ còn thiếu:

  “Quyền không bao giờ có thể ở một mức độ cao hơn chế độ … và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ … đó quyết định” (Mác: Phê phán Cương lĩnh Gôta)

   

 • Câu 11.

  Câu “Thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” là của ai?

 • Câu 12.

  Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

 • Câu 13.

  Khái niệm “Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa” do tổ chức nào sau đây nêu ra?

 • Câu 14.

  Theo Đảng ta cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa bao gồm:

 • Câu 15.

  Về bản chất “Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa” và “hệ thống chuyên chính vô sản” là thống nhất?

 • Câu 16.

  Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:

 • Câu 17.

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính . . . sâu sắc.

 • Câu 18.

  Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

 • Câu 19.

  Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

 • Câu 20.

  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lý mọi mặt của đời sống xã hội chủ yếu bằng gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 4.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm