Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 4

Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Mời các em học sinh luyện tập với đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Ngoài Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 4, mời các bạn luyện tập thêm một số đề sau:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Hãy đọc những thông tin sau và điền vào đoạn văn bên dưới.

  – Surname: BROWN

  – Other names: DAVID PETER

  – Address: 280 SIDEHILL ROAD, SOUTHERLEY

  – Age: 11

  – Occupation: PUPIL

  – School: WELLINGTON SCHOOL, SHOTHILL ROAD, ADLAM
  The boy’s full name is (1)_____. He is (2) _____years old. He is living at (3) ______________________ and he is studying at (4) school. His school is on (5)___________.

 • 1.
  David Peter Brown
 • 2.
  eleven 11
 • 3.
  280 Sidehill Road, Southerly
 • 4.
  Wellington
 • 5.
  Shothill Road, Adlam
 • III. Hãy chọn một từ thích hợp cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau đây.

  Books play a very important part (1)_________ our life. It’s true that every family (2)______ books. We can (3)________ books everywhere. We (4)________many things from books. Books (5)_in our life.

  Today there are a lot of public (7)_____________ in our country and people can borrow them to read there or bring (8)_________ to read. Each year hundreds of new books for (9)______ appear in Viet Nam. These books are very (10)_________and children like reading them very much.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • IV. Hãy điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau.
 • 1. My mother works_____________ and my father works hard,_____________ .
  Hai đáp án cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang
  hard – too
 • 2. Open your books and let’s begin______________ the text.
  reading with
 • 3. When the teacher comes _______ the classroom we all stand up and _________ “Good morning” to her.
  into – say
 • 4. There are many books and magazines_______________ the shelf.
  on
 • 5. The teacher told Nam ________ to put his feet on the bench.
  not
 • 6. – “____________ handbag is this?” – “It’s my mother’s.”
  Whose
 • 7. Hoa’s new school is different_____________ her old school.
  from
 • 8. The children ______________ a lot of gifts from Father Christmas on Christmas Day.
  get
 • VI. Hãy cho dạng số nhiều của các danh từ sau
 • 1. butterfly
  butterflies
 • 2. tooth —>
  teeth
 • 3. watch —>
  watches
 • 4. shelf —>
  shelves
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 1.031
Sắp xếp theo

  Ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

  Xem thêm