Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án là đề thi đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, gồm nhiều dạng bài Toán hay, giúp các em học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Các bạn có thể tải đề thi, đáp án và bảng ma trận tại đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án và ma trận đề thi

 • Câu 1. Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)
 • a) Số liền sau của 42 099 là:
 • b) Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:
 • c) 1 giờ 15 phút = … phút
 • d) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?
 • Câu 2. Điền dấu: > < = (Mức 1)
 • a) 76 635 … 76 653
 • b) 18 536 … 17 698
 • c) 47 526 … 47 520 + 6
 • d) 92 569 … 92 500 + 70
 • Câu 3. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)
 • a) Diện tích của hình chữ nhật là:
 • b) Chu vi của hình chữ nhật là:
 • Câu 4. 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (Mức 1)
 • Câu 5: Tính
 • a, 27 684 + 11 023
  38 707 38707
 • b) 84 695 – 2 367
  82 328 82328
 • c) 1041 x 7
  7287
 • d) 24 672 : 6
  4112
 • Câu 6: Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)
 • a) 229 + 126 × 3 =
  607
 • b) (9759 – 7428) × 2 =
  4662
 • Câu 7 Tìm X: (Mức 2)
 • a). X × 6 = 2412
  X = ..........
  402
 • b). X : 3 = 1824
  X = ..........
  5472
 • Câu 8. (Mức 3) Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

  Trả lời: Trong 5 giờ người đi ô tô đi được là..............(km).

  205
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 626
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm