Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề 2)

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi HSG Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh nâng cao giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the correct answer.
 • 1. Do you want to go..........?
 • 2. What........... the matter with you yesterday morning?
 • 3. She ......... in Thai Binh now.
 • 4. Her mother bought her ........... uniform yesterday.
 • 5. What did she........?
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Find out the mistake.
 • 1.
  You must go to see me sometime.
 • 2.
  Would you like any water to drink?
 • 3.
  My father often goes to home at 5 p.m.
 • 4.
  My birthday is on February.
 • 5.
  She has Music lessons twice one week.
 • Choose the right sentence.
 • 1. Why/ Music/ very/ important/ is/ her/ to/?/
 • 2. Go/ straight/ traffic on/ after/ lights / the / ./
 • 3. Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th / January/ ?/
 • 4. is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ The/./ B. The weather often is warm in Spring.
 • 5. am/ going to/ there/ I/ stay/ three days/ for/ ./
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
39 2.894
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm