Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ - Phần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán hay khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ - Phần 2
Bài 1: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:
3…. 12 > 26
Bài 2: Số?
Bài 3: Số?
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi s.
a. x 45 = 37
x = 37 -25
x = 2 ….
b. 49 x = 29
x = 42 29
x = 13 ….
Bài 5: Khoanh vào chữ trước câu đúng:
24 x = 15
a. x = 75
b. x = 39
c. x = 57
d. x = 9
Bài 6: Trong một phép trừ hiệu bằng s bị trừ. Hỏi số trừ bằng bao nhiêu?
Bài 7: Tìm số bị tr biết tổng của số trừ hiệu bằng 54.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 8: Trong một phép trừ hiệu bằng số trừ s bị tr hơn sô” trừ 24 đơn vị. Hỏi
số bị trừ bằng bao nhiêu?
Đáp án Toán hay khó lớp 2:
Bài 1:
39- 12 > 26
Bài 2:
Hướng dẫn:
Tính ngược từ phải qua trái
Ta được:
Bài 3:
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi s.
a. x 25 = 37
x = 37 -25
x = 2 S
b. 49 x = 29
x = 42 29
x = 13 Đ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5: Khoanh vào chữ trước câu đúng:
24 x = 15
A. x = 75
B. x = 39
C. x = 57
D. x = 9
Bài 6:
Trong phép trừ hiệu bằng số bị trừ t số trừ phải bằng 0.
Chẳng hạn:
26 0 = 26
37 0 = 37
Bài 7:
Số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ Vậy số bị trừ bằng 54
Bài 8:
Số bị trừ hơn số trừ 24 đơn vị, vậy hiệu bằng 24.
Số trừ bằng hiệu, vậy số trừ bằng 24 Số bị trừ bằng:
24 + 24 = 48
Tham khảo thêm i liệu môn Toán lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2

Bài tập Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ - Phần 2

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ - Phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2: Bài tập về phép trừ qua 10 - Phần 2

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ - Phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 879
Sắp xếp theo
    Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm