Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại (Có đáp án)

7 6.782

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm đề gửi tới các bạn học sinh và quý thầy cô nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Địa lý bậc THPT đặc biệt là quá trình ôn thi THPT Quốc gia.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25: Du lịch (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26: Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng (Có đáp án)

Trắc nghiệm thương mại

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta?

A. TP. Hồ Chí Minh.   B. Bình Dương.
C. Hà Nội.          D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị nhập khẩu cao nhất nước ta?

A. Hà Nội.        B. TP. Hồ Chí Minh.
C. Bình Dương.    D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất nước ta?

A. Hải Phòng.        B. Hà Nội.
C. TP. Hồ Chí Minh.   D. Đồng Nai.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?

A. Công nghiệp nặng và khoáng sản.
B. Nông, lâm sản.
C. Thủy sản.
D. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?

A. Nguyên, nhiên, vật liệu.
B. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.
C. Hàng tiêu dùng.
D. Thủy sản.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam nhập siêu?

A. Hoa Kỳ.   B. Trung Quốc.   C. Ô-xtray-lia.    D. Anh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam xuất siêu?

A. Xingapo.   B. Đài Loan.    C. Hoa Kỳ.    D. Hàn Quốc.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007?

A. Giá trị xuất khẩu tăng.
B. Giá trị nhập khẩu tăng.
C. Nhập siêu qua các năm.
D. Xuất siêu qua các năm.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007)?

A. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.
B. Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.
C. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đều tăng.
D. Giá trị nhập siêu ngày càng lớn.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Nam Trung Bộ có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất?

A. Khánh Hòa.   B. Đà Nẵng.   C. Bình Thuận.   D. Bình Định.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của nứơc ta là

A. công nghiệp nặng và khóang sản.
B. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiêp ̣
C. hàng tiêu dùng.
D. nông, lâm sản.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ trên 8 đến 12 triệu đồng (năm 2007)?

A. Bình Dương.   B. Phú Yên.   C. Tây Ninh.     D. Khánh Hòa.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây la thi ̣trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (năm 2007)?

A. Trung Quốc.   B. Đức.    C. Hoa Kì.     D. Ôxtrâylia.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ 4 đến 8 triệu đồng (năm 2007)?

A. Bình Dương.   B. Kon Tum.    C. Quảng Nam.     D. Quảng Ninh.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào trong các tỉnh, thành phố sau đây có giá tri ̣xuất khẩu thấp nhất (năm 2007)?

A. Quảng Ninh.      B. Thái Bình.    C. Hải Phòng.     D. Hà Nội.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm thương mại

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. D

13. C

14. C

15. B

Đánh giá bài viết
7 6.782
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm