Trắc nghiệm GDCD 9 bài 1

Trắc nghiệm GDCD 9 bài 1 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm GDCD 9 bài 1: Chí công vô tư có đáp án, nội dung bám sát bài học theo chương trình môn GDCD 9, hỗ trợ ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 9.

Trắc nghiệm môn GDCD 9 được VnDoc biên soạn và xây dựng theo nội dung của từng bài học, mỗi bài sẽ gồm những câu hỏi lí thuyết kèm theo bài tập theo từng cấp độ, giúp các em ôn luyện lí thuyết và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

 • Câu 1:

  Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất

 • Câu 2:

  Biểu hiện không phải là chí công vô tư là?

 • Câu 3:

   Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của chí công vô tư?

 • Câu 4:

  Người chí công vô tư là người luôn sống

 • Câu 5:

  Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân được gọi là?

 • Câu 6:

  Ý kiến nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

 • Câu 7:

  Quan điểm nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của chí công vô tư?

 • Câu 8:

  Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện Chí công vô tư?

 • Câu 9:

  Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất chí công vô tư?

 • Câu 10:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”. Câu nói đó nói đến đức tính nào?

 • Câu 11:

  Trong giờ sinh hoạt lớp, vì chơi thân với E nên bạn lớp trưởng Q bao che lỗi cho E, không báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Việc làm đó thể hiện điều gì?

 • Câu 12:

  Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ

 • Câu 13:

  Để chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương trong xí nghiệp, ông D xử lí các trường hợp vi phạm không phân biệt người nhà hay người ngoài. Việc làm đó thể hiện?

 • Câu 14:

  Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của chí công vô tư?

 • Câu 15:

   Vì Q là con của thầy Hiệu trưởng trong trường nên các điểm các môn của bạn luôn luôn đạt điểm cao hơn so với các bạn học giỏi trong lớp mặc dù bạn là người học bình thường, không có gì nổi bật. Việc làm đó thể hiện?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 28
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 9

Xem thêm