Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 8

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 8 gồm 17 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

Câu 1. Kinh đô của nước ta dưới thời Ngô Quyền ở đâu?
A. Hoa Lư
B. Phú Xuân
C. Cổ Loa
D. Mê Linh
Câu 2. Tại sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc?
A. Chính quyền họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Hán
B. Ngô Quyền phát triển đất nước thành một quốc gia độc lập
C. Ngô Quyền thiết lập một chính quyền mới hoàn toàn của người Việt
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 3. Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền độc lập như thế nào?
A. Ngô Quyền xưng vương
B. Bãi bỏ chức tiết độ sứ
C. Lập triều đình theo chế độ quân chủ
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 4. Bộ máy nhà nước do Ngô Quyền tổ chức là một nhà nước như thế nào?
A. Là một nhà nước đơn giản
B. Là một nhà nước phức tạp
C. Là một nhà nước rất quy mô
D. Là một nhà nước rất hoàn chỉnh
Câu 5. Vào thời Ngô Quyền, chức thứ sử đứng đầu các châu là:
A. Các tướng lĩnh có công, được Ngô Quyền cử đi cai quản các địa phương
B. Các quan địa phương
C. Chức quan do Trung Quốc cử sang
Câu 6. Ngôi Quyền đã cử ai làm Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh)?
A. Đinh Công Trứ
B. Kiều Công Hãn
C. Ngô Xương Ngập
D. Ngô Xương Văn
Câu 7. Loạn 12 sứ quân diễn ra thời điểm nào?
A. Cuối thời nhà Ngô
B. Đầu thời nhà Đinh
C. Cuối thời nhà Đinh
D. Đầu thời nhà Tiền Lê
Câu 8. Đinh Bộ Lĩnh người quê ở đâu? Con của ai?
A. Gia Viễn – Ninh Bình – con của Đinh Tiên Hoàng
B. Động Hoa Lư – Gia Viễn – Ninh Bình – Con của Đinh Công Trứ
C. Đông Anh-Hà Nội-Con của Đinh Kiến
D. Hưng Nguyên-Nam Đàn-Nghệ An-Con của Dinh Điền
Câu 9. Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất nước ta đến năm nào được bình yên trở lại
A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu 10. Khi Ngô Quyền mất nhường ngôi lại cho ai?
A. Ngô Xương Ngập
B. Ngô Xương Văn
C. Ngô Xương Xí
D. Đinh Tiên Hoàng
Câu 11. Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào?
A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm
B. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định
C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh dành quyền lực
D. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha
Câu 12. Tình hình đất nước khi Ngô Xương Văn mất như thế nào?
A. Đất nước bị chia cắt
B. Các tướng lĩnh chiếm cứ các đại phương đánh lẫn nhau
C. Nhà Tống lăm le xâm lược
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 13. “Cờ lau tập trận” là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam
A. Lê Hoàn
B. Trần Quốc Tuấn
C. Đinh Bộ Lĩnh
D. Trần Thủ Độ
Câu 14. Đinh Bộ Lĩnh gây dựng căn cứ ở đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình)
B. Lam Sơn (Thanh Hóa)
C. Triệu Sơn (Thanh Hóa)
D. Cẩm Khê (Phú Thọ)
Câu 15. Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân nào?
A. Trần Lãm
B. Ngô Nhật Khánh
C. Nguyễn Thu Tiệp
D. Nguyễn Siêu
Câu 16. Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là gì?
A. Bắc Bình Vương
B. Vạn Thắng Vương
C. Bình Định Vương
D. Bố Cái Đại Vương
Câu 17. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước?
A. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân
B. Tài năng của Đinh Bộ Lĩnh
C. Sự liên kết với các sứ quân
D. Tất cả các câu trên đúng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu123456789
Đáp ánBDDAAAABD
Câu1011121314151617
Đáp ánBBDCAABD

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 8 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 8. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
5 4.463
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm