Trắc nghiệm Sử 11 bài 14

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Câu 1. Nét nổi bật của tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Trở thành chủ nợ của các nước tư bản châu Âu

B. Là nước bại trận và bị thiệt hại nặng nề về kinh tế

C. Cùng với Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp của thế giới

D. Là nước thứ hai (sau Mĩ) thu nhiều nguồn lợi sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để phát triển kinh tế

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 74 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Yếu tố nào tác động làm sụt giảm trầm trọng nền kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?

A. Các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Nhật Bản

B. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy hái của chủ nghĩa tư bản

C. Chính sách quản lí lỏng lẻo của Nhà nước

D. Sự đầu tư không hiệu quả của Nhà nước vào các ngành kinh tế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Khủng hoảng ở Nhật Bản diễn ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực nào?

A. Tài chính, ngân hàng

B. Công nghiệp

C. Nông nghiệp

D. Thương mại, dịch vụ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?

A. Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém

B. Công nhân thất nghiệp lên tới hàng triệu người

C. Đời sống của các tầng lớp lao động khốn đốn

D. Mâu thuẫn xã hội vẫn được kiểm soát bằng những chính sách quân phiệt của Nhà nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu những năm 30 của thế kỉ XX. Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề,ngoại trừ

A. Khắc phục hậu quả của việc khủng hoảng kinh tế

B. Giải quyết khó khăn về nguồn nguyên liệu

C. Giải quyết tình trạng nhập cư

D. Giải quyết khó khăn về tình trạng tiêu thụ hàng hóa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Giới cầm quyền Nhật Bản đã thực hiện biện pháp gì để giải quyết cuộc khủng hoảng đầu thập niên 30 của thế kỉ XX

A. Thực hiện chính sách cải cách quy mô lớn trên toàn nước Nhật

B. Khôi phục các ngành công nghiệp quan trọng và giải quyết nạn thất nghiệp cho người dân

C. Thực hiện chính sách quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài

D. Tham khảo và vận dụng chính sách mới của Mĩ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu

A. Nửa đầu thập niên 30 của thế kỉ XX

B. Nửa sau thập niên 30 của thế kỉ XX

C. Giữa thập niên 30 của thế kỉ XX

D. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản tập trung nhất vấn đề nào

A. Quân phiệt hóa lực lượng quốc phòng

B. Quân phiệt hóa lực lượng an ninh quốc gia

C. Quân phiệt hóa lực lượng phòng vệ

D. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc vì lí do cơ bản nào

A. Vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc có nguy cơ bị mất

B. Thị trường Trung Quốc rộng lớn, tập trung 82% vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản

C. Mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền Trung Quốc đã xuất hiện và ngày càng sâu sắc

D. Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc phát triển mạnh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 77 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược

A. Hàn Quốc B. Trung Quốc C. Triều Tiên D. Đài Loan

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 77 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Tháng 9 – 1931, sau khi đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, Nhật Bản đã

A. Sát nhập vùng đất này vào lãnh thổ Nhật Bản

B. Xây dựng căn cứ quân sự của Nhật ở đây

C. Biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa

D. Đưa người dân Nhật Bản sang đó sinh sống và sản xuất

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 77 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Lãnh đạo cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản là

A. Đảng Dân chủ Tự do B. Đảng Xã hội C. Đảng Dân chủ D. Đảng Cộng sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 78 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Mặt trận Nhân dân được thành lập ở Nhật Bản là kết quả của

A. Cuộc vận động, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân

B. Cuộc biểu tình phản đối chính sách thống trị của nhà nước

C. Cuộc vận động đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

D. Cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền Nhật Bản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 78 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản có ý nghĩa như thế nào?

A. Giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị của chủ nghĩa quân phiệt

B. Góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này

C. Góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc giải phóng đất nước

D. Đẩy nhanh quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 78 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Nhờ đâu mà sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất công nghiệp Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh?

A. Nhờ đơn đặt hàng quân sự của các nước.

B. Nhờ tiền bồi thường chiến phí của các nước.

C. Nhờ Nhật Bản nhanh chóng áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiên.

D. Nhờ đơn đặt hàng của Mĩ.

Đáp án: A

Câu 16. Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trong thời gian nào?

A. Những năm 1920 - 1929.

B. Những năm 1929 - 1933.

C. Những năm 1919 - 1920.

D. Những năm 1920 - 1921.

Đáp án: B

Câu 17. Trong những thập niên 20 của thế kỉ XX, những tàn dư phong kiến ở Nhật Bản đã kìm hãm sự phát triển của

A. Kinh tế công nghiệp.

B. Kinh tế nông nghiệp.

C. Kinh tế thủ công nghiệp.

D. Kinh tế thương nghiệp.

Đáp án: B

Câu 18. Đảng Cộng sản Nhật được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 6-1922. B. Tháng 7-1921. C. Tháng 7-1922. D. Tháng 8-1922.

Đáp án: C

Câu 19. Đến năm 1926, sản lượng công nghiệp ở Nhật Bản như thế nào?

A. Mới phục hồi trở lại và vượt mức trước chiến tranh.

B. Phát triển với tốc độ "thần tốc".

C. Phát triển gấp 3 lần so với trước chiến tranh.

D. Tụt hậu hơn nhiều so với trước chiến tranh.

Đáp án: A

Câu 20. Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản chống lại chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản là tổ chức

A. Phái "Sĩ quan trẻ".

B. Phái "Sĩ quan già"

C. Các Viện quý tộc.

D. Đảng Cộng sản Nhật.

Đáp án: D

Câu 21. Tháng 7-1922, ở Nhật diễn ra sự kiện nổi bật

A. “Bạo động lúa gạo” của nông dân trong cả nước.

B. Đảng Cộng sản Nhật được thành lập.

C. Nhật đánh thắng Trung Quốc, mở rộng lãnh thổ.

D. Tổng bãi công của công nhân ở Tô-ki-ô.

Đáp án: B

Câu 22. Nước Nhật là nước thu được nhiều lợi trong Chiến tranh thế giới thứ nhất sau

A. Nước Anh. B. Nước Mĩ. C. Nước Đức. D. Nước Pháp.

Đáp án: B

Câu 23. Nhờ đâu, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh?

A. Hàng hoá xuất khẩu sang châu Âu.

B. Những đơn đặt hàng quân sự.

C. Thu lợi nhuận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới.

Đáp án: B

Câu 24. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã có tác dụng như thế nào đối với kinh tế Nhật Bản?

A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản.

B. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường.

C. Kinh tế Nhật Bản vẫn giữ nước bình thường như trước chiến tranh.

D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Đáp án: D

Câu 25. Mặt trận nhân dân được thành lập ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là kết quả của

A. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

B. Cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền Nhật Bản.

C. Cuộc vận động nhân dân đoàn kết chống chiến tranh ở Nhật Bản.

D. Cuộc đấu tranh làm chuyển đổi quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản.

Đáp án: B

Câu 26. Nền công nghiệp chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Nhật Bản gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các nước

A. Mĩ và các nước Tây Âu.

B. Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a.

C. Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ.

D. Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Đáp án: A

Câu 27. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929- 1933) là

A. Thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp.

B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá.

C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ và Tây Âu.

D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất.

Đáp án: B

Câu 28. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lợi dụng sự suy giảm khả năng kinh tế của các nước tư bản châu Âu trong chiến tranh, Nhật Bản đã

A. Mở rộng thị trường ở các nước thuộc địa.

B. Tăng cường sản xuất hàng công nghiệp.

C. Tăng cường sản xuất hàng hoá và xuất khẩu.

D. Đưa hàng hoá của Nhật Bản xâm nhập thị trường châu Âu.

Đáp án: C

Câu 29. Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa quá trình phát xít hoá ở Nhật Bản so với Đức?

A. Thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít.

B. Thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

C. Thông qua việc xâm lược các nước.

D. Gây chiến tranh để chia lại thị trường ở các nước thuộc địa.

Đáp án: B

Câu 30. Quá trình phát xít hóa ở Nhật bản diễn ra như thế nào?

A. Cải cách bộ máy chính trị, dẫn đến phát xít hóa bộ máy chính quyền

B. Tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

C. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

D. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị theo mô hình quân phiệt hóa

Đáp án: C

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm