Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập về cách Điều chế, nhận biết Anđehit

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Điều chế - Nhận biết Andehit được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết Điều chế - Nhận biết Andehit

I. Phương pháp giải

  • Nắm rõ phương pháp điều chế andehit trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
  • Nhận biết andehit dung phức bạc

II. Ví dụ

Bài 1: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:

a. Axetilen, andehit axetic, etilen, ancol etylic

b. Propan-1-ol, propan-1,2-điol, andehit axetic, axêton.

Đáp án hướng dẫn giải

axetilenandehit axeticetilenancol etylic
AgNO3/NH3↓ AgC≡CAg↓ Ag màu đen__
Dung dịch Br2Mất màu nước brom

Phương trình phản ứng:

CH≡CH + AgNO3 + NH3 → AgC≡CAg↓ + 2NH4NO3

CH3CHO + AgNO3 + NH3 → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

b.

Propan-1-olpropan-1,2-điolandehit axeticaxêton
Cu(OH)2, to_Phức màu xanh↓ đỏ gạch_
Na↑ H2_

C2H6O2 + Cu(OH)2 → (C2H5O2)Cu + 2H2O

CH3CHO + Cu(OH)2 → CH3COOH + Cu2O + H2O

CH3CH2CH2OH + Na → CH3CH2CH2ONa + 1/2 H2

Bài 2: Từ metan và các hóa chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được anđehit fomic và axeton. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Trả lời

* Điều chế andehit focmic:

CH4 + O2\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} HCHO + H2O

* Điều chế axeton

2CH4\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C2H2 + 3H2

C2H2\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C4H4

C4H4 + H2\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C4H10

C4H10 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C3H6 + CH4

  • Từ C2H5OH

2C2H5OH + H2O \xrightarrow[400oC, ]{Cr2O3+Fe2O3} CH3COCH3 + CO2 + 4H2

  • Từ CH3COOH 

2CH3COOH \overset{400oC}{\rightarrow} CH3COCH3 + CO2 + H2O

  • Từ muối axit hữu cơ

2CH3COONa \overset{nung}{\rightarrow} CH3COCH3 + Na2CO3

  • Oxi hóa rượu bậc 2

CH2=CH-CH3 + H2O →CH3-CH(OH)-CH3

CH3-CH(OH)-CH3 + CuO\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3-CO-CH3

Bài 3. Phương trình điều chế andehit axetic

CH≡CH + O2 \overset{600oC, xt}{\rightarrow} CH3CHO

CH2=CH2 + 1/2 O2 \overset{500oC, PdCl2}{\rightarrow} CH3CHO

III. Bài tập trắc nghiệm điều chế nhận biết andehit 

Bài 1: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là

A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.

B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

C. C2H5OH, C2H4, C2H2.

D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

Xem đáp án
Đáp án C

Bài 2: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn ?

A. Đồng (II) hiđroxit.

B. Quỳ tím.

C. Kim loại natri.

D. Dung dịch AgNO3/ NH3.

Xem đáp án
Đáp án A

Bài 3: Phản ứng dùng để nhận biết andehit là

A. Phản ứng este hóa.

B. Phản ứng cộng tạo ra ancol bậc 1

C. Phản ứng tráng bạc

D. Phản ứng tác dụng với Na giải phóng hydro.

Xem đáp án
Đáp án C

Bài 4: Nhận biết các chất sau: andehit axetic, axeton và axetilen đựng trong 3 lọ mất nhãn chỉ dung một hóa chat?

A. Đồng (II) hiđroxit.

B. Quỳ tím.

C. Kim loại natri.

D. Dung dịch AgNO3/ NH3.

Xem đáp án
Đáp án D

Bài 5: Phát biểu nào không đúng

A. Nhỏ nước brom vào dung dịch andehit axetic thì nước brom bị mất màu.

B. Nhỏ nước brom vào dung dịch xeton, màu của nước brom không bị mất.

C. Dung dịch KMnO4 phân biệt được andehit và stiren.

D. Nhỏ dung dịch thuốc tím vào dung dịch xeton màu tím không bị mất.

Xem đáp án
Đáp án C

.....................................

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Bài tập về cách Điều chế, nhận biết Anđehit gồm phương pháp điều chế andehit trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp

...........................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Điều chế - Nhận biết Andehit. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.276
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm