Phản ứng đốt cháy

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Phản ứng đốt cháy được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Phản ứng đốt cháy

I. Phương pháp giải

Với axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở: Đặt CTTQ CnH2nO2

CnH2nO2 + 3n/2 O2 → nCO2 + n H2O

→ nCO2 = nH2O

Nếu bài toán cho đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp các axit cacboxylic thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được nCO2 = nH2O thì đó là axit no, đơn chức.

II. Ví dụ

Bài 1: Một axit hữu cơ no A có khối lượng 10,5g tương ứng với 0,175 mol. Đốt cháy hoàn toàn A rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, thu được 52,5 g kết tủa. Tìm CTCT

Trả lời

Số mol nCO2 : nCO2 = 52,5/100 = 0,525 mol

Phương trinhg phản ứng: CnH2n+2-2aOa + O2 → n CO2 + (n +1 – a) H2O

→ n = 0,525/0,175 = 3

Khối lượng phân tử trung bình 2 axit là: M = 10,5/0,175 = 60 = 14.3 + 2 – 2a + 16a => a = 2 => axit đơn chức

Vậy CTCT của axit là: CH3COOH

Bài 2: Muốn trung hòa 0,15 mol một oxit cacboxylic (A) cần dùng 200 ml dd NaOH 1,5M. mặc khác để đốt cháy hoàn toàn 0,05 ml (A) trên thì thu được 4,4 g CO2và 0,9 g H2O. Xác định CTCT A và gọi tên A.

Trả lời

Số mol NaOH dung cho phản ứng trung hòa là: nNaOH = 0,2.1,5 = 0,3 mol; nNaOH/ nA = 2/1 => A là axit 2 chức.

Số mol CO2 và H2O: nCO2 = 4,4/44 = 0,1 mol; nH2O = 0,9/18 = 0,05 mol => nCO2 > nH2O

Phương trình đốt cháy: CxHy(COOH)2 + O2 → (x + 2)CO2 + (y/2 +1) H2O

→ 0,05.(x+2) = 0,1 => x = 0; y/2 + 1 = 1 => y = 0

Vậy CTCT của A là: (COOH)2 ; axit oxalic

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Phản ứng đốt cháy gồm các công thức tính về phản ứng đốt cháy.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Phản ứng đốt cháy. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 441
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm