Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng của rượu với kim loại kiềm

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng của rượu với kim loại kiềm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập phản ứng của rượu với kim loại kiềm

Câu 1: Cho 204,24 gam 1 ancol no, mạch hở, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 30,912 lít H2 (đktc). Vậy X là

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.

Câu 2: Cho 42 gam 1 ancol no, mạch hở, đơn chức l X phản ứng vừa đủ với Na thu được H2 và 57,4 gam muối. Vậy X là

A. CH4O. B. C2H6O. C. C3H8O. D. C4H10O.

Câu 3: Cho 1 ancol no, mạch hở, đơn chức X phản ứng vừa đủ với Na thu được 76,8 gam muối và 8,96 lít H2 (đktc). Vậy X là

A. ancol metylic. B. ancol etylic. C. ancol propylic. D. ancol butylic.

Câu 4: Cho 68,913 gam 1 ancol hai chức Z phản ứng hết với Na thu được 24,8976 lít H2 (đktc). Vậy Z là

A. C2H6O2. B. C3H8O2. C. C4H10O2. D. C5H10O2.

Câu 5: Cho 10,1 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp phản ứng với Na dư thu được 2,8 lít H2 (đktc). Vậy công thức của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 6: Cho 1 ancol mạch hở Z (trong đó có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử cacbon) phản ứng hoàn toàn với 2,3 gam Na thu được 4,97 gam chất rắn và 1,008 lít H2 (đktc). Vậy Z là

A. C2H6O2. B. C3H8O3. C. C4H10O4. D. C5H10O5.

Câu 7: Cho 0,8 mol hỗn hợp A gồm 3 ancol có công thức phân tử lần lượt là C2H6O2, C3H8O2 và C5H12O2 phản ứng vừa đủ với Na, phản ứng xong thu được V lít H2 (đktc). Vậy giá trị của V là

A. 4,48. B. 8,96. C. 17,92. D. 35,84.

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp M gồm metanol, etanol và propenol phản ứng vừa đủ với Na thu được V lít H2 (đktc) và (m + 3,52) gam muối. Vậy giá trị của V là

A. 3,584. B. 1,792. C. 0,896. D. 0,448.

Câu 9: Cho 37 gam hỗn hợp X gồm etanol, etilenglicol và glixerol phản ứng vừa đủ với Na thu được V lít H2 (đktc) và 50,2 gam muối. Vậy giá trị của V là

A. 6,72. B. 4,48. C. 2,24. D. 13,44.

Câu 10: Cho 29,2 gam hỗn hợp X gồm etanol, etilenglicol và glixerol phản ứng vừa đủ với Na thu được H2 và 49 gam muối. Vậy tổng khối lượng cacbon và hidro có trong hỗn hợp X lúc đầu là

A. 14,8. B. 22,0. C. 24,4. D. 0,4.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. C3. D4. A5. A
6. B7. C8. A9. A10. D

Câu 1:

nancol = 2nH2 = 2.30,912/22,4 = 2,76 mol => M = 74 => n = 5

Câu 2:

nancol = (57,4-42)/22 = 0,7 mol => M = 42/0,7 = 60 => n = 3

Câu 3:

nmuối = 2nH2 = 0,8 mol => Mmuối = 76,8/0,8 = 96

=> n = 4 => ancol butylic

Câu 4:

nancol = nH2 = 1,1115 mol => Mancol = 62 = 14n + 2 + 32 => n = 2

Câu 6:

mancol = 4,97 + 0,09 – 2,3 = 2,76 g; nancol = nH2 = n.0,09 mol

=> M = 92/3n = 14n + 16n + 2 => n = 3

Câu 7:

nH2 = nancol = 0,8 => V = 0,8.22,4 = 17,92 lít

Câu 8:

nH2 = (m+3,52-m)/22 = 0,16 mol => V = 0,16.22,4 = 3,584 lít

Câu 9:

nNa = (50,2-37)/22 = 0,6 mol => nH2 = 0,6/2 = 0,3 mol => V = 6,72 lít

Câu 10:

nO = 2nH2 = 2.(49-29,2)/22 = 1,8 mol

=> mO = 1,8.16 = 28,8 gam => mC + mH = 29,2 – 28,8 = 0,4 g

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng của rượu với kim loại kiềm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 652
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm