Phản ứng cộng

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Phản ứng cộng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Phản ứng cộng

I. Phương pháp giải

Cộng H2 (phản ứng khử): Anđehit + H2 → Ancol bậc 1

Xeton + H2 → Ancol bậc 2

Phản ứng này có thể xác định được số lượng nhóm chức andehit và có thể xác định được số lượng liên kết pi có thể có ở gốc R.

CnH2n+2 – 2k –m (CHO)m + ( k+m) H2 → CnH2n+2-m(CH2OH)m

Nếu nH2phản ứng = nandehit =>andehit ban đầu là andehit no đơn chức (CnH2n+1CHO và CmH2Mo với m = n+1).

Nếu nH2phản ứng ≥ nandehit =>andehit ban đầu có thể là andehit no đơn chức hoặc không no đa chức.

II. Ví dụ

Bài 1: Cho hh HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ hh thu được sau phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hòa tan các chất có thể tan được, thấy khối lượng bình tăng 11,8g. Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6g Ag. Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng hợp hidro của HCHO là

Trả lời

Gọi số mol ban đầu của andehit focmic là: a mol

Phương trình phản ứng:

HCHO + H2 to→ CH3OH

Hỗn hợp sau phản ứng ngưng tụ gồm: CH3OH, HCHO hòa tan vào nước.

Khối lượng bình tăng: m↑ = 11,8 = (a-x).30 + 32.x = 30a + 2x

Andehit tác dụng với AgNO3/NH3: nHCHO = nAg/4 = 0,05 mol = a – x (2)

Từ 1, 2 => x = 0,32 và a = 0,37; => mCH3OH = 0,32.32 = 10,24 g

Bài 2: Cho 0,1 mol andehit A có mạch cacbon không phân nhánh tác dụng hoàn toàn với hidro, thấy cần dùng 6,72 lit H2 (đkc) và thu được chất hữu cơ B. Cho lượng B này tác dụng với Na dư thì thu được 2,24 lit khí (đkc). Mặt khác, nếu lấy 8,4 gam A tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và 43,2 gam Ag.

a. Xác định CTCT A, B.

b. Tính khối lượng hỗn hợp muối.

Trả lời

Số mol H2 phản ứng: nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol => trong A có 3 liên kết pi

Số mol H2 sinh ra khi cho B tác dụng Na: nH2 sinh ra = 0,1 mol => trong A có 2 nhóm CHO

Vậy A là anđehit không no 2 chức => CTPT là CnH2n-2(CHO)2

Phương trình phản ứng

CnH2n-2(CHO)2 + 4AgNO3 + 4NH3 + H2O → CnH2n-2(COONH4)2 + 2NH4NO3 + 4Ag

Phân tử khối của A: MA = 8,4/0,1 = 84 => n = 2

Vậy CTCT của A và B lần lượt là: OHC-CH=CH-CHO và HO-2HC-CH=CH-CH2OH

b. Khối lượng hỗn hợp muối thu được là (muối gồm C2H3(COONH4)2 và NH4NO3

m = 151.0,1 + 0,2.80 = 31,1 g

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Phản ứng cộng gồm có các công thức, chuyên đề lý luận về phản ứng cộng giữa các chất với nhau.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Phản ứng cộng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 66
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm