Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm

Câu 1: Trong phân tử benzen:

A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.

B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C.

C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.

D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.

Câu 2: Cho các công thức:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Cấu tạo nào là của benzen?

A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (3). D. (1); (2) và (3).

Câu 3: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

A. CnH2n+6 ; n ≥ 6. B. CnH2n-6 ; n ≥ 3. C. CnH2n-6 ; n ≥ 6. D. CnH2n-6 ; n ≥ 6.

Câu 4: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

A. C10H16. B. C9H14BrCl. C. C8H6Cl2. D. C7H12.

Câu 5: Cho các chất: C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) o-CH3C6H4CH3 (4)

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

A. (1); (2) và (3). B. (2); (3) và (4).

C. (1); (3) và (4). D. (1); (2) và (4).

Câu 6: Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì?

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. o-xilen. B. m-xilen. C. p-xilen. D. 1,5-đimetylbenzen.

Câu 7: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:

A. propylbenzen. B. n-propylbenzen.

C. iso-propylbenzen. D. đimetylbenzen.

Câu 8: Cho chất sau có tên gọi là:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A.1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen

C.1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

Câu 9: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

A. phenyl và benzyl. B. vinyl và anlyl.

C. anlyl và Vinyl. D. benzyl và phenyl.

Câu 10: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. D3. D4. C5. D
6. B7. C8. B9. D10. C

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 233
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm