Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phản ứng tráng gương

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Phản ứng tráng gương được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Phản ứng tráng gương

I. Phương pháp giải

Phản ứng: R(CHO)a + aAg2O → R(COOH)a + 2aAg

- Dựa vào tỷ lệ số mol andehit và Ag

+ Nếu nAg/nA = 2 => Andehit A là andehit đơn chức.

+ Nếu nAg/nA = 4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit hai chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp 2 andehit đơn chức cho phản ứng tráng gương

nAg/nA > 2 => có một chất là HCHO .

+ Hỗn hợp 2 andehit mạch thẳng (khác HCHO ) cho phản ứng tráng gương với:

2 < nAg/nA < 4 => có một andehit đơn chức và một andehit đa chức.

Dựa và phản ứng tráng gương :

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag và %O = 53,33%

II. Ví dụ

Bài 1: Cho 11,6 gam andehit đơn no A có số cacbon lớn hơn 1 phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 dư, toàn bộ lượng Ag sinh ra cho vào dd HNO3 đặc nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8gam. Tìm CTCT của A.

Trả lời

Gọi CT của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng: R-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg = 2x

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

mdd tăng = mAg – mNO2 = 2x.108 – 2x.46 = 124x = 24,8 => x = 0,2 mol;

=> Mandehit = 11,6/0,2 = 58 => R = 29

Vậy CTPT của andehit là C2H5CHO

Bài 2: Cho 10,2 g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac dư, thấy có 43,2 g bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b. Tính % khối lượng của mối chất trong hỗn hợp ban đầu.

Trả lời

a.

CH3CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

b. Gọi x, y lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.

44x + 58y = 10,2

2x + 2y = 0,4

Giải hệ x = y = 0,1

%CH3CHO = 43,14%

%C2H5CHO = 56,86%

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Phản ứng tráng gương gồm có công thức hóa học và phản ứng hóa học tráng gương được áp dụng vào thực tế ra sao.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Phản ứng tráng gương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm