Độ rượu – điều chế - nhận biết

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Độ rượu – điều chế - nhận biết được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Độ rượu – điều chế - nhận biết

I. Phương pháp giải

- Độ rượu (ancol) là thể tích (cm3, ml) của ancol nguyên chất trong 100 thể tích (cm3, ml) dung dịch ancol.

Độ rượu =chuyên đề hóa học 11

- Muốn tăng độ rượu: thêm ancol nguyên chất vào dung dịch; muốn giảm độ rượu: thêm nước vào dung dịch ancol.

- Nhận biết glixerol bằng đồng hidroxit tạo phức màu xanh.

II. Ví dụ

Bài 1: Cho 20ml cồn tác dụng với Na dư thì thu được 0,16 g H2 (khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml). Độ rượu trong loại cồn trên là bao nhiêu?

Trả lời

Phương trình phản ứng: C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

Số mol H2 sinh ra: nH2 = 0,16/2 = 0,08 mol

Số mol ancol là: nancol = 0,08.2 = 0,16 mol

Khối lượng ancol: mancol = 0,16.46 = 7,36 g

Thể tích dung dịch ancol etylic: Vancol = 7,36/0,8 = 9,2 ml

Độ rượu trong loại cồn trên là:

Độ rượu = 9,2.100/20 = 460

Bài 2: Tính khối lượng glucozo cần lấy để điều chế a lit ancol etylic 450 biết D = 0,8g/ml và hiệu suất phản ứng điều chế là 75%. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dd Ca(OH)2 1M thu được 60 gam kết tủa. Tính a?

Trả lời

Phương trình phản ứng: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

nCa(OH)2 = 1 mol ; nCaCO3 = 0,6 mol

=> nCa(HCO3)2 = 1-0,6 = 0,4 mol

Vậy số mol CO2 sinh ra từ phản ứng lên men là: nCO2 = 0,6 + 0,4.2 = 1,4 mol

Theo phương trình phản ứng: nancol = nCO2 = 1,4 mol

Khối lượng ancol: mancol = 1,4 .46 = 64,4 g

Vancol = 64,4/0,8 = 80,5 ml

Giá tri của a: a = 80,5.100/45 = 178,9 ml

Khối lượng glucozo cần lấy là:

mglucozo = 1,4.100.180/75.2 = 168 g

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Độ rượu – điều chế - nhận biết gồm công thức tính độ rượu, các nhận biết glixerol...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Độ rượu – điều chế - nhận biết. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 108
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm