Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

I. Phương pháp giải

- Nắm được các kiến thức về:

+ Khái niệm dầu mỏ, các phương pháp chưng cất và điều chế dầu mỏ.

+ Thành phần của khí thiên nhiên, khí dầu mỏ

II. Ví dụ

Bài 1: Hãy nêu khái niệm dầu mỏ? Các phương pháp điều chế dầu mỏ?

Trả lời

- Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.

- Chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học:

+ Rifominh

+ Crackinh

Bài 2: Sau khi chưng cất phân đoạn dầu mỏ thu được 15% xăng, 25% dầu diazen và 40% dầu mazut. Đem cracking tiếp:

- Dầu diazen thu được thêm 40% xăng và 20% anken

- Dầu mazut thu được thêm 35% xăng và 15% anken.

Từ 1 tấn dầu mỏ thu được thêm bao nhiêu xăng và bao nhiêu anken?

Trả lời

Khi chưng cất phân đoạn 1 tấn dầu mỏ:

Khối lượng xăng, dầu điazen và dầu mazut là:

mxăng = 1. 15/100 = 0,15 tấn

mđiazen = 1.25/100 = 0,25 tấn

mmazut = 1.40/100 = 0,4 tấn

Đem cracking tiếp thì khối xăng và anken thu được là:

mxăng = 0,15 + 0,25.40/100 + 0,4.35/100 = 0,39 tấn

manken = 0,25.20/100 + 0,4.40/100 = 0,21 tấn

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Nguồn hidrocacbon thiên nhiên gồm có khái niệm dầu mỏ, các phương pháp chưng cất và điều chế dầu mỏ, thành phần của khí thiên nhiên, khí dầu mỏ.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 117
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm