Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh

Câu 1: Câu nào sai khi nói về pH và pOH của dung dịch?

A. pH = lg[H+]

B. pH + pOH = 14

C. [H+].[OH-] = 10-14

D. [H+] = 10-a pH = a

Câu 2: Dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1 B. pH < 1 C. pH > 1 D. [H+] > 2,0M

Câu 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 12

Câu 4: Hòa tan 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. pH của dd thu được là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13 B. 12 C. 1 D. 11

Câu 6: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam B. 0,01 gam C. 0,001 gam D. 0,0001 gam

Câu 7: Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 cần để trung hoà 10ml dung dịch HCl có pH = 1 là

A. 12ml B. 10ml C. 100ml D. 1ml.

Câu 8: Cho 15 ml dung dịch HNO3 có pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = a. Giá trị của a là:

A.13 B. 12,4 C.12,2 D.12,5

Câu 9: Hoà tan m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

A.1 B. 1,5 C.2 D.3

Câu 10: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

A.1 B.2 C.3 D.4

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. B3. A4. D5. A
6. C7. C8. C9. A10. B

Câu 4:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol => CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

=>[H+ ] = 10-4 M => pH = -log(10-4) = 4

Câu 6:

pOH = 4 => [OH-] = 10-4 => nOH- = 0,25.10-4 = 2,5.10-5 mol

mNaOH = 2,5.10-5.40 = 0,001 gam

Câu 7:

nNaOH = nHCl = 10-3 mol => VNaOH = 10-3/10-2 = 10-1 (lít) = 100 ml

Câu 9:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol => mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol => [H+] = 0,1 => pH = 1

Câu 10:

Tổng mol H+ là 0,02 mol =>[H+] = 0,01 => pH = 2

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Tính pH của dung dịch axit – bazơ mạnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm