Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Photpho và hợp chất của photpho

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Photpho và hợp chất của photpho được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Photpho và hợp chất của photpho

I. Phương pháp giải

Nắm chắc kiến thức về tính chất hóa học của P

Áp dụng các công thức tính số mol để tính các đại lượng liên quan.

II. Ví dụ

Bài 1: Đốt cháy a gam P trong oxi dư rồi hòa tan sản phẩm vào nước thu được dd A. Trung hòa dd A bằng 100 gam NaOH thu được dd B. Thêm 1 lượng dư AgNO3 vào dd B thu được 20,95 gam kết tủa C màu vàng.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính a?

b. Tính nồng độ dd NaOH.

Trả lời

a. Phương trình phản ứng: 4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3

nAg3PO4 = 20,95/419 = 0,05 mol => nP = 0,05 mol

Khối lượng của P ban đầu là: m = 0,05.31 = 1,55 gam

b. nNaOH = 3.0,01 = 0,03 mol => mNaOH = 0,03.40 = 1,2 gam

C%(NaOH) = 1,2.100%/100 = 1,2%

Bài 2: Thêm 6 gam P2O5 vào 25 ml dd H3PO4 6% (d=1,03 g/ml). Tìm C% của H3PO4 trong dd thu được.

Trả lời

a. nP2O5 = 6/142 = 0,042 mol

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

nH3PO4 = 25.1,03.0,06/98 + 0,084 = 0,1 mol

mH3PO4 = 0,1.98 = 9,8 gam; mdd = 6 + 25.1,03 = 31,75 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch H3PO4 là: C% = 9,8/31,75.100% = 30,87%

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Photpho và hợp chất của photpho. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm