Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phản ứng của rượu với kim loại kiềm

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Phản ứng của rượu với kim loại kiềm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Phản ứng của rượu với kim loại kiềm

I. Phương pháp giải

- Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K tạo thành muối ancolat + H2

R(OH)n + nNa → R(ONa)n + n/2H2

- Dựa vào tổng số mol giữa ancol và H2 để xác định số nhóm chức

- Nếu nH2 ≥ nancol → Ancol đa chức

Chú ý: nNa = 2nH2

- Nếu kim loại kiềm dư thì chúng sẽ phản ứng tiếp với nước để tạo ra khí H2

- Sự dụng các phương pháp: Tăng giảm khối lượng : 1mol Ancol → 1mol muối tăng 22 gam

+ Phương pháp bảo toàn khối lượng, Phương pháp trung bình.

II. Ví dụ

Bài 1: Hỗn hợp A chứa gixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,30 gam A tác dụng với natri dư thu được 5,04 lít H2 ( đktc). Mặt khác 8,12 gam A hòa tan vừa hết 1,96 g Cu(OH)2. Xác định CTPT, Tính % về khối lượng của ancol đơn chức trong hỗn hợp A.

Trả lời

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Số mol gixerol trong 8,12 g A = 2 số mol Cu(OH)2 = 2. 1,96/98 = 0,04 mol

Số mol gixerol trong 20,3 g A: 0,04.20,3/ 8.12 = 0,1 mol

Khối lượng gixerol trong 20,3 g A là : 0,1.92 = 9,2 (g)

Khối lượng ROH trong 20,3 g A là:

20,3 – 9,2 =11,1(g)

2C3H5(OH)3 + Na → 2C3H5(ONa)3 + 3H2

2ROH + 2Na → RONa + H2

Số mol H2 = 0,15 + 0,5x = 0,225 → x = 0,15

Khối lượng 1 mol ROH: 11,1/0,15 = 74

R = 29; R là C4H9

CTPT: C4H10O

Phần trăm khối lượng C4H9OH = 11,1/20,3 .100% = 54,68%

%C2H5OH = 32,86%

b/ C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Khối lượng kết tủa = 0,1.331= 33,1(gam)

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Phản ứng của rượu với kim loại kiềm gồm có các công thức, tính chất hóa học phản ứng giữa rượu với các kim loại kiềm.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Phản ứng của rượu với kim loại kiềm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm