Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol

I. Phương pháp giải

- Nắm rõ cách đọc tên của ancol

+ Tên thông thường: Tên gọi = ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic.

+ Tên thay thế: Tên gọi= tên hiđrocacbon tương ứng mạch chính + chỉ số vị trí nhóm OH + ol

II. Ví dụ

Bài 1: Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau:

a) CH3CH2CH2CH2OH b) CH3CH(OH)CH2CH3

c) (CH3)3COH d) (CH3)2CHCH2CH2OH

e) CH2=CH-CH2OH

Trả lời

Tên thông thường Tên IUPAC Bậc của các ancol
a) CH3CH2CH2CH2OH Ancol butanoic Butan-1- ol 1
b) CH3CH(OH)CH2CH3 Ancol sec-butanoic Butan – 2- ol 2
c) (CH3)3COH Ancol tert-butanoic 1,1-đimetyletan-1-ol 3
d) (CH3)2CHCH2CH2OH Ancol iso-pentanoic 3-metyl butan-1-ol 1
e) CH2=CH-CH2OH Ancol anlylic Prop-2-en-1-ol 1

Bài 2: Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10O.

Trả lời

CTCT và tên gọi các đồng phân ancol của:

* C4H10O

CH3-CH2-CH2-CH2-OH (ancol butanoic); CH3CH(OH)CH2CH3 (Butan – 2- ol);

(CH3)3COH (1,1-đimetyletan-1-ol); CH3-CH(CH3)CH2-OH (2-metyl propan-1-ol)

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol gồm có các công thức, tên gọi của các đồng đẳng và đồng phân của ancol

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Ancol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.227
Sắp xếp theo

Chuyên đề Hóa học 11

Xem thêm