Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ

I. Phương pháp giải

Anion gốc nitrat NO3-

- Trong môi trường trung tính không có tính oxi hoá.

- Trong môi trường bazơ có tính oxi hoá yếu: NO3- trong môi trường kiềm có thể bị Zn, Al khử đến NH3.

II. Ví dụ

Bài 1: Cho 1,92 gam đồng vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi so với H2 là 15 và dung dịch A.

a) Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng và tính thể tích khí sinh ra ở đktc.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ trong dung dịch A.

Trả lời

a) nCu = 1,92/64 = 0,03 mol; nKNO3 = 0,16 × 0,1 = 0,016 mol; nH2SO4 = 0,4 × 0,1 = 0,04 mol

Vậy trong 100 ml dung dịch trên có 0,016 mol NO3 và 0,08 mol H+

Khí sinh ra có M = 30 chỉ có thể là NO theo phương trình phản ứng sau:

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O (1)

Ban đầu: 0,03 0,080 0,016 0 0 mol

p.ư: 0,024 0,064 0,016 0,024 0,016 mol

Sau pư: 0,006 0,016 0 0,0024 0,016 mol

Vậy VNO(đktc) = 0,016 x´ 22,4 = 0,3584 lít.

b) Dung dịch A thu được sau cùng có chứa: 0,016 mol H+ và 0,024 mol Cu2+. Khi cho NaOH vào dung dịch A, trước hết xảy ra phản ứng:

OH- + H+ → H2O (2)

Sau đó xảy ra phản ứng:

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 (3)

Vậy nNaOH = 0,016 + 0,048.2 = 0,112 mol

VddNaOH 0,5M (tối thiểu cần) = 0,112/0,5 = 0,224 lít

Bài 2: Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1M và NaOH 3M khuấy đều cho đến khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại và thu được V lít khí (ở đktc).Tìm giá trị của V?

Trả lời

nAl = 24,3/27 = 0,9 mol; nNO3- = 0,225 mol; nOH- = 0,225.3 = 0,675 mol

Phương trình phản ứng: 8Al + 5OH- + 3NO3- + 2H2O → 8AlO2- + 3NH3

Ban đầu: 0,9 0,675 0,225 mol

Phản ứng: 0,6 0,375 0,225 0,225 mol

VNH3 = 0,225.22,4 = 5,04 lít

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Phản ứng NO3- trong môi trường bazơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm