Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm

I. Phương pháp giải

- Nắm rõ:

+ Đồng đẳng: Dãy đồng đẵng của benzen có CTTQ là CnH2n-6.

+ Đồng phân: Đồng phân về vị trí tương đối của các nhóm ankyl xung quanh vòng benzen (o, m, p).

+ Cách đọc tên theo danh pháp hệ thống:

Tên = số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + benzene

- Đánh số trên vòng sao cho tổng vị trí trên vòng là nhỏ nhất

- Nếu 2 nhóm thế trên vòng benzene ở vị trí: 1,2 – ortho; 1,3 – meta; 1,4 – para.

II. Ví dụ

Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10; C9H12.

Trả lời

Các đồng phân hidrocacbon thơm có công thức phân tử là C8H10; C9H12

Bài 2: Viết thức cấu tạo các hiđrocacbon có công thức cấu tạo sau:

a, 3-etyl-1-isopropylbenzen b, 1,2-đibenzyleten

c, 2-phenylbutan d, điphenylmetan

Với chuyên đề Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm chúng ta có thể nắm rõ các tính chất vật lý và hóa học, các đồng đẳng đồng phân và cách gọi tên của các hidrocacbon

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Hidrocacbon thơm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 571
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm