Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton

I. Phương pháp giải

-Nắm rõ:

+ Định nghĩa

Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử H

Xeton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm >C=O liên kết trực tiếp với 2 nguyên tử cacbon

+ Phân loại

- Dựa theo gốc hidrocacbon: no, không no, thơm

- Dựa theo số nhóm chức: đơn chức, đa chức

+ Danh pháp

* Anđehit: - Tên thay thế = tên h.c theo mạch chính + al

* Xeton : - Tên thay thế = Tên h.c tương ứng + vị trí nhóm chức + on

- Tên gốc chức = tên gốc h.c + xeton

II. Ví dụ

Bài 1: Viết các đồng phân andehit và xeton của C4H8O. Gọi tên các đồng phân?

Trả lời

Andehit: C4H8O

CH3CH2CH2CHO (butanal); CH3CH(CH3)CHO(2-metyl propan);

Xeton:

CH3COCH2CH3 (etyl metyl xeton)

Bài 2: Viết CTCT các andehit có tên gọi sau:

(1) Andehit acrylic; (2) andehit propionic; (3) 2-metylbutanal; (4) 2,2-đimetylbutanal; (5) 3,4-đimetylpentanal; (6) andehit oxalic.

Trả lời

(1) CH2=CH-CHO; (2) CH3-CH2-CHO; (3) CH3CH2CH(CH3)CHO;

(4) CH3CH2C(CH3)4CHO; (5) CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2CHO; (6) (CHO)4

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton gồm có cách gọi tên, các đồng đẳng và đồng phân của andehit

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.207
Sắp xếp theo

Chuyên đề Hóa học 11

Xem thêm