Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon

I. Phương pháp giải

- Nắm chắc cách gọi tên dẫn xuất hidrocacbon theo

+ Tên thông thường:

CHCl3 (clorofom), CHBr3 (bromofom), CHI3 (iodofom)

+ Tên gốc-chức: Tên gọi = tên gốc hidrocacbon + halogen

+ Tên thay thế: Coi các nguyên tử halogen là các nhóm thế

Tên gọi = số chỉ vị trí halogen + tên halogen+ tên hidrocacbon

II. Ví dụ

Bài 1: Viết các đồng phân của C4H9Cl và gọi tên?

Trả lời

Đồng phân của C4H9Cl:

CH3-CH2-CH2-CH2-Cl (1-clo butan); CH3-CH2-CH(Cl)-CH3 (2-clobutan); CH3-CH(CH3)-CH2-Cl (1-clo-2-metylpropan); CH3-CH2-CH(CH3)-Cl (1-clo-1-metyl propan);

CH3-C(CH3)(Cl)-CH3 (2-clo-2-metyl propan)

Bài 2: Viết CTCT của các chất sau:

(1) 1,3-điclo-2-metylbutan; (2) benzyl clorua.

(3) isopropyl clorua; (4) 1,1-đibrometan; (5) anlyl clorua.

Trả lời

(1) CH3-CH(Cl)-CH(CH3)-CH2Cl; (2) C6H5CH2Cl;

(3) CH3-CH(CH3)Cl; (4) CH2(Cl)2; (5) CH2=CH-CH2-Cl

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon gồm có các tính chất vật lý, tính chất hóa học và các khái niệm đồng đẳng, cách điều chế của dẫn xuất hidrocacbon.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.086
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm