Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ

I. Phương pháp giải

Lựa chọn những phản ứng có dấu hiệu đặc trưng (sự biến đổi màu, mùi, kết tủa, sủi bọt khí...) để nhận biết.

II. Ví dụ

Bài 1: Chỉ dùng một chất khác để nhận biết từng dung dịch sau: NH4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, FeCl2 và AlCl3. Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

Trả lời

Dùng Ba(OH)2 để nhận biết.

NH4NO3NaHCO3(NH4)2SO4FeCl2AlCl3
Ba(OH)2NH3↑ mùi khai↓trắng BaCO3NH3↑ mùi khai, ↓trắng BaSO4↓trắng xanh Fe(OH)2↓trắng, kết tủa tan dần Ba(AlO2)2

Phương trình phản ứng:

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 2Al(OH)3

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Bài 2: Mỗi cốc chứa một trong các dung dịch sau: Pb(NO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Na3PO4 và MgSO4. Nhận biết các dung dịch trên và viết phương trình hóa học.

Trả lời

Pb(NO3)2ZnSO4MgSO4NH4Cl(NH4)2CO3Na3PO4
NaOH

↓ trắng

Pb(OH)2, kết tủa tan dần Na2PbO2

↓ trắng

Zn(OH)2,

kết tủa tan dần

Na2ZnO2

↓trắng

Mg(OH)2

↑ mùi khai

NH3

↑ mùi khai

NH3

_
HCl↓ trắng PbCl2__↑ không màu CO2

Phương trình phản ứng:

ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2↑ + Na2SO4

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + Na2SO4

Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2- + 2NaNO3

Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

NH4Cl + NaOH → NH3↑+ H2O + NaCl

(NH4)2CO3 + NaOH → 2NH3↑ + 2H2O + Na2CO3

(NH4)2CO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Nhận biết một số chất tiêu biểu của nhóm nitơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 166
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm