Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tính chất hóa học của Ankađien

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Tính chất hóa học của Ankađien được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Tính chất hóa học của Ankađien

I. Phương pháp giải

- Nắm chắc kiến thức về:

+ Phản ứng cộng Br2, HX của ankađien: tuân theo quy tắc maccopnhicop và phụ thuộc vào nhiệt độ.

+ Phản ứng trùng hợp, mất màu dung dịch thuốc tím

+ Phản ứng đốt cháy: CnH2n-2 + O2 → nCO2 + (n-1)H2O

II. Ví dụ

Bài 1: Cho m gam buta-1,3-đien tác dụng vừa hết với (m - 17,5) gam H2 thu được a gam sản phẩm cộng

a. Tính giá trị của m?

b. Giá trị của a là bao nhiêu?

Trả lời

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 →rarr; CH3-CH2-CH2CH3

a. Số mol buta-1,3-đien: n1 = m/54 mol

Số mol H2 phản ứng: nH2 = (m-17,5)/2 mol

Theo phương trình phản ứng: 2n1 = nH2

⇔ 2m/54 = (m-17,5)/2

=> m = 18,9 gam

b. Giá trị của a là:

a = m + m – 17,5 = 20,3 gam

Bài 2: Hỗn hợp A gồm một anken và một ankadien có thể tích là 6,72 lít (đktc) được chia thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 8,96 lít CO2 và 6,3 gam nước.

- Phần 2: dẫn qua dung dịch brom dư bình tăng m gam.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong A?

b. Khối lượng m là bao nhiêu?

c.Tìm CTPT của anken và ankađien?

A. C2H4 và C4H6 B. C3H6 và C4H6 C. C4H8 và C4H6 D. C4H8 và C5H8

Trả lời

Số mol của hỗn hợp A là: nA = 6,72/22,4 = 0,3 mol

Số mol A trong một phần là: n = 0,15 mol

Gọi CTPT của anken và ankaddien lần lượt là: CnH2n và CmH2m-2 (n > 1; m > 2)

Phương trình đốt cháy:

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

CmH2m-2 + (3m-1)/2O2 → mCO2 + (m-1)H2O

Số mol CO2 và mol H2O lần lượt là:

nCO2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol; nH2O = 6,3/18 = 0,35 mol

Số mol của ankaddien là: nankaddien = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol

Số mol của anken là: nanken = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol

a. Phần trăm thể tích mỗi khí trong A là:

%Vanken = (0,1.100%)/0,15 = 66,67 % ;

%Vankaddien = 100% - 66,67% = 33,33%

b. Dẫn A qua dung dịch Brom dư thì khối lượng bình brom tăng là khối lượng của A

mA = m↑ = mC + mH = 0,4.12 + 0,35.2 = 5,5 gam

c. Theo phương trình đốt cháy ta có: 0,05m + 0,1n = 0,4

=> n = 2 và m = 4

Vậy CTPT của anken và ankadien là: C2H4 và C4H6

Với chuyên đề Tính chất hóa học của Ankađien chúng ta có thể nắm rõ các phản ứng hóa cộng với Br, phản ứng đốt cháy, các tính chất thường gặp của phản ứng cộng Ankađien

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Tính chất hóa học của Ankađien. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm