Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Câu 1: Phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ là:

A. Nhiệt phân B. Thủy phân

C. Chưng cất phân đoạn D. Cracking và rifoming.

Câu 2: Thành phần chính của dầu mỏ là:

A. Hỗn hợp hidrocacbon B. Dẫn xuất hidrocacbon

C. Hợp chất vô cơ D. Hidrocacbon thơm.

Câu 3: Cracking là quá trình:

A. bẻ gãy phân tử hiđrocacbon nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt.

B. đồng phân hóa các phân tử.

C. hidro hóa và đóng vòng phân tử dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.

D. biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác.

Câu 4: Nguồn cung cấp chủ yếu của hidrocacbon:

A. Khí thiên nhiên B. Dầu mỏ C. Khí dầu mỏ C. Than đá

Câu 5: Quá trình biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác gọi là:

A. Crackinh B. Rifocming C. đồng phân hóa D. Nhiệt phân

Câu 6: Dầu mỏ là:

A. hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.

B. hỗn hợp các dẫn xuất hidrocacbon.

C. hỗn hợp gồm các hidrocacbon

D. gồm nhiều hidrocacbon và hidrocacbon thơm.

Câu 7: Khí thiên nhiên

A. thu được khi nung than đá B. có trong dầu mỏ

C. khi chế biến dầu mỏ D. khai thác từ các mỏ khí.

Câu 8: Thành phần của khí thiên nhiên và của khí dầu mỏ là:

A. Metan B. Ankan và anken

C. Dẫn xuất hidrocacbon D. các chất vô cơ.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thành phần hóa học dầu mỏ gồm nhiều hidrocacbon.

B. Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ chủ yếu là khí metan.

C. thành phần khí thiên nhiên và dầu mỏ gần giống nhau.

D. Khí dầu mỏ chứa nhiều metan hơn khí thiên nhiên.

Câu 10: Chưng cất nhựa than đá thu được

A. metan và các chất vô cơ

B. hidrocacbon thơm, dị vòng thơm và dẫn xuất của chúng.

C. các hidrocacbon và một số chất vô cơ

D. các hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon, mộ số chất vô cơ.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. A3. A4. B5. B
6. A7. D8. A9. D10. B

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm